Triển khai phối hợp thực thi pháp luật, giải quyết vấn đề Nhân dân quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023.

Theo đó, các cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện các nội dung đã ký kết như: Tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch... của Đảng bộ tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Triển khai phối hợp thực thi pháp luật, giải quyết vấn đề Nhân dân quan tâm ảnh 1
Các cơ quan đã ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền nội dung và kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, ngành và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và tuyên truyền việc phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế-xã hội định kỳ cho cơ quan báo chí, lực lượng làm công tác tuyên truyền; giao ban đánh giá công tác tuyên truyền, báo chí hàng quý, định hướng nội dung tuyên truyền thời gian đến; tổng hợp báo cáo, xử lý các thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh có liên quan đến tỉnh Gia Lai.

Tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thời sự... cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để nắm bắt, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, các cơ quan phối hợp báo cáo công tác dự báo, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm, bức xúc trên địa bàn tỉnh. Tiến hành điều tra dư luận xã hội về kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và những vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm, chú ý.

Bên cạnh đó, các cơ quan phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh dẹp bỏ thông tin giả, sai sự thật liên quan đến việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn. Đồng thời, giới thiệu, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Triển khai phối hợp thực thi pháp luật, giải quyết vấn đề Nhân dân quan tâm ảnh 2
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút (thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên trong đoàn giám sát đến khảo sát một số cột trụ điện gió của Nhà máy Điện gió Nhơn Hòa 1. Ảnh: Ngọc Sang

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị.

Tổ chức Hội nghị báo cáo viên kết hợp thông tin về kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và giải quyết vụ án quan trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án lớn, trọng điểm được dư luận quan tâm chú ý trên địa bàn tỉnh.

Biên soạn, xuất bản ấn phẩm, chuyên san quảng bá tiềm năng, thế mạnh, chính sách đầu tư thu hút phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp năm 2023

Các cơ quan trong chương trình phối hợp cụ thể hóa trong kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 để triển khai thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung phối hợp, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, các cơ quan Trung ương để chỉ đạo theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Góp ý sửa đổi quy định về xếp loại hàng năm đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị

Góp ý sửa đổi quy định về xếp loại hàng năm đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị

(GLO)- Chiều 30-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham gia góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Xây dựng đội ngũ trí thức 15 năm nhìn lại - Kỳ 2: Nhiều trăn trở, vướng mắc

Xây dựng đội ngũ trí thức 15 năm nhìn lại - Kỳ 2: Nhiều trăn trở, vướng mắc

(GLO)- Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nêu rõ: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.

Xây dựng đội ngũ trí thức 15 năm nhìn lại - Kỳ 1: Tạo cơ hội cống hiến, trưởng thành

Xây dựng đội ngũ trí thức 15 năm nhìn lại - Kỳ 1: Tạo cơ hội cống hiến, trưởng thành

(GLO)- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nêu rõ: Trong mọi thời đại, đội ngũ trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức.

Nâng cao trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội

Nâng cao trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội

(GLO)- Cán bộ chính trị trong quân đội là chủ thể tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chính vì thế, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là dịp để các đơn vị đánh giá đúng thực chất đội ngũ này, đồng thời, tạo cơ hội để họ có dịp trao đổi, học hỏi nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28-4-2023 của Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Xây dựng làng nông thôn mới phải thực chất

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Xây dựng làng nông thôn mới phải thực chất

(GLO)- Chiều 25-5, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc với hệ thống chính trị xã Bar Măih (huyện Chư Sê) liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tuổi trẻ Biên phòng thi đua làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Biên phòng thi đua làm theo lời Bác

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khắc ghi lời dạy của Người, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.