Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 28-6, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 193-Kh/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kế hoạch nhằm mục đích tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ) ảnh 1

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Cùng với đó, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Chương trình số 58-CTr/TU. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Chương trình số 58-CTr/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh và điều kiện, tình hình thực tiễn của Gia Lai.

Tại kế hoạch, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đảm đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảm đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển của tỉnh; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh bám sát các quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Chương trình số 58-CTr/TU, Kế hoạch này để tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Chương trình số 58-CTr/TU và Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện Kế hoạch này phải bảm đảm đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện khẩn trương, nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW, Chương trình số 58-CTr/TU và kế hoạch này.

Có thể bạn quan tâm

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND tại TP. Pleiku

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND tại TP. Pleiku

(GLO)- Chiều 20-9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật, tặng quà đồng bào nghèo huyện Phú Thiện

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật, tặng quà đồng bào nghèo huyện Phú Thiện

(GLO)- Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Chư A Thai, Công an huyện Phú Thiện tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình thu hút trên 400 lượt người dân tham dự.
Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Y Thông giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Y Thông giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

(GLO)- Theo Quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trực tiếp phụ trách các đơn vị Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ Hợp tác quốc tế; Nhà khách Dân tộc. Ông Y Thông chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng... 
“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

(GLO)- Với phương châm “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn khẳng định vai trò “hạt nhân” ở buôn làng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil

Đúng 16 giờ 45 phút chiều 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Brazil. Theo đó, từ ngày 17 đến 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.
Gia Lai kiểm tra quân sự năm 2023

Gia Lai kiểm tra quân sự năm 2023

(GLO)- Ngày 14-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra quân sự cho thủ trưởng phòng, trưởng (phó ban) các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí chỉ huy Ban CHQS 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 991 năm 2023.