Sớm hoàn thiện, ban hành đề án Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đạt chuẩn trong quý I-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 24-1, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai đã diễn ra hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đạt chuẩn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý-Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý-Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến. Ảnh: Anh Huy

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý-Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến. Ảnh: Anh Huy

Dự hội nghị về phía đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III và các vụ: Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào đạo, các trường chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quang Thái-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ngô Khắc Ngọc- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo và các phòng, ban, khoa của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết số 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các năm: 2022, 2023, 2024, làm cơ sở để các cấp ủy, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, bám sát kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và chủ động trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng như kế hoạch của các cấp ủy, đơn vị, địa phương. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức gắn với yêu cầu của vị trí việc làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được quan tâm, đảm bảo phân công, phân cấp phù hợp, nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành; nâng cao tính chủ động trong công tác quy hoạch, kế hoạch và sắp xếp cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ chế phối hợp thuận tiện, kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Về công tác đào tạo lý luận chính trị, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 675 đồng chí; cử 13 đồng chí tham gia các khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ.

Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị, từ năm 2021 đến nay, tỉnh tổ chức 51 lớp cho 2.202 đồng chí; các trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức 47 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 2.096 đồng chí.

Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 2 lớp đào tạo thạc sĩ ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh với 85 học viên.

Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ chỉ tiêu được phân bổ cử các đồng chí tham gia đúng thành phần, chức danh; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, cấp ủy viên cấp tỉnh và trưởng các sở, ban, ngành tỉnh không phải là Ủy viên Ban Chấp hành; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh...

Về thực hiện công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án theo quy định. Đến nay, tuy chưa ban hành Đề án nhưng việc triển khai thực hiện các nội dung được Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan đặc biệt quan tâm. Qua rà soát, Trường Chính trị tỉnh đạt 39/55 tiêu chí so với các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 tại Quy định 11-QĐ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu của tỉnh đã nêu nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Học viện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tỉnh, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên tại trung tâm chính trị cấp huyện,...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm và có những chỉ đạo sát sao đối với tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng đề án Trường Chính trị đạt chuẩn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là 1 trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Hàng năm, tỉnh đều rà soát, đánh giá, cử cán bộ tham gia các khóa đào tào, bồi dưỡng theo đúng quy định của Đảng. Liên quan đến việc phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương, tuy nhiên vẫn cần xem xét, cân nhắc thêm về một số nội dung và sẽ sớm ban hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Thay mặt đoàn công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh liên quan đến những nội dung mà đoàn công tác quan tâm cũng như những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; nhất là việc ban hành Nghị quyết số 02 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cán bộ của cả hệ thống chính trị.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh tiếp tục thống nhất quan điểm, coi cán bộ là công việc gốc của Đảng, trong đó việc huấn luyện cán bộ là công việc gốc của gốc; tiếp tục quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt.

Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong việc chậm phê duyệt ban hành đề án. Song Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thiện, ban hành đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn trong quý I-2024; ưu tiên hơn nữa các nguồn lực để tập trung cho Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 vào cuối năm 2025, đầu năm 2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sẵn sàng ngày hội tòng quân

Gia Lai sẵn sàng ngày hội tòng quân

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương, đơn vị tại Gia Lai đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2024. 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ đã sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

(GLO)- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo triển khai đại hội Mặt trận cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024-2029).

Chư Sê quan tâm phát triển đảng viên

Chư Sê quan tâm phát triển đảng viên

(GLO)- Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Quang Trường: Bí thư chi bộ “dân vận khéo”

Nguyễn Quang Trường: Bí thư chi bộ “dân vận khéo”

(GLO)- Tích cực tham gia công tác dân vận, trách nhiệm với công việc và gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương là nhận xét của cán bộ và người dân dành cho anh Nguyễn Quang Trường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.