Gia Lai: Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 29-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.D

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.D

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Thường trực các Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị nêu: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện luôn bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Theo đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm tổ chức thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cấp tỉnh đã thực hiện Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh; 11/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 139/220 xã, phường, thị trấn bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 3 đảng bộ. Toàn tỉnh hiện có 1.576/1.576 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ; trong đó chi bộ có chi ủy chiếm 96,57%; tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng, tổ dân phố chiếm 70,3%; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận chiếm 1,21%.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.D

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và có chuyển biến tích cực, tỷ lệ kết nạp đảng viên và tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Từ năm 2021 đến hết năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 6.341 đảng viên; đảng viên kết nạp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt 62,78% (trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 59,86%). Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật đối với 19 tổ chức Đảng, 1.247 đảng viên.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có sự chuyển biến. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, hội quần chúng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung trình hội nghị, trong đó các dự thảo báo cáo được chuẩn bị bài bản, có tính tự phê bình sâu sắc. Đồng thời ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng và luôn chung sức, đồng lòng cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng đã đề ra, đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng phát huy dân chủ, bảo đảm khoa học, chủ động, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả; phát huy vai trò tập thể và đề cao trách nhiệm, tính chủ động của từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy gắn với phát huy vai trò chủ động trong quản lý, điều hành của chính quyền. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin nhiều chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, đi vào thực chất và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, hoàn thành việc xác định vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, nhân tố quyết định sự phát triển của tỉnh; chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo Báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy ký, gửi Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội 14 theo yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm