Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng quản lý đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 27-6, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên.

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên có các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận (ở giữa)-Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã (bìa trái)-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: P.L
Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận (ở giữa)-Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã (bìa trái)-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: P.L

Cùng tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VIII, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn Khối; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối hiện có 105 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 4.447 đảng viên. Trong đó có 2.597 đảng viên công tác ở các cơ quan của Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành của tỉnh; 378 đảng viên công tác ở các đơn vị sự nghiệp; 1.502 đảng viên công tác ở các doanh nghiệp.

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng bộ Khối, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý đảng viên và đạt được kết quả tích cực, toàn diện.

Phát biểu đề dẫn sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận cho biết: Việc quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về quản lý đảng viên đã từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm, năng lực công tác, tính tổ chức kỷ luật của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối; góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm, giúp cho đảng viên có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: công tác quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên chưa được thường xuyên, nội dung quản lý đảng viên thực hiện chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, chưa có giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, chủ yếu là dựa vào sự tự giác của đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa quan tâm đúng mức. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng còn buông lỏng, chưa kịp thời…Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm có nơi thực hiện chưa chặt chẽ, còn hình thức.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giúp cho cấp ủy cơ sở, chi bộ kịp thời phát hiện ngăn ngừa đảng viên vi phạm, có thái độ và trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, từ đó thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có trình độ, năng lực công tác tốt, tư duy sáng tạo, luôn gương mẫu đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Ảnh: P.L
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Ảnh: P.L

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng trình bày tham luận: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong công tác quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một số kinh nghiệm quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác quản lý đảng viên đi nước ngoài, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; thực trạng và giải pháp. Một số giải pháp của Đảng ủy nhằm khắc phục bệnh “sợ trách nhiệm” trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên…

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Ảnh: P.L
Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận đề nghị: Trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng cần nâng cao nhận thức cho cấp ủy cơ sở, chi bộ và từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nội dung, phương pháp công tác quản lý đảng viên. Cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc thực hiện có chất lượng các nội dung của công tác quản lý đảng viên. Quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

Phân công nhiệm vụ chính trị cụ thể, yêu cầu đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương. Hàng năm, cấp ủy cơ sở phải có kế hoạch quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng để làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Hàng năm, cấp ủy cơ sở phải tổ chức hội nghị để quần chúng tham gia góp ý đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và việc tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên, đây là biện pháp quan trọng có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đó là cơ sở quan trọng, động lực trong công tác quản lý tốt đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 91:NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công. Ảnh Hà Duy

Nghiêm túc thực hiện nghị quyết về xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Công văn số 1644/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 18-6-2024 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công.