Huyện ủy Ia Pa sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 28-7, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Linh-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân huyện Ia Pa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 20 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp đề ra tại Đại hội. Đến nay, Đảng bộ huyện có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, các chỉ tiêu còn lại đang trong lộ trình thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11,38%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đến ngày 31-5-2023 đạt 6.687,8 tỷ đồng, đạt 83,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết (ước đến năm 2025 đạt 8.952,61 tỷ đồng, đạt 111,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 17,74%/năm (vượt 5,74% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người dự ước đến cuối năm 2023 đạt 44 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng/người so với năm 2020, đạt 88% so với chỉ tiêu Nghị quyết (ước đến năm 2025 đạt 52,20 triệu đồng/người, đạt 104,4% chỉ tiêu Nghị quyết).

Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đến nay huyện đã chuyển đổi hơn 1.820 ha cây trồng giá trị thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh; tổng đàn vật nuôi 296.759 con với trên 6.000 hộ chăn nuôi và 5 trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao với quy mô từ 4.800 con đến 20.000 con/năm...

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thành lập thêm 7 chi bộ thôn, làng có cấp ủy, nâng tổng số chi bộ thôn, làng có cấp ủy lên 51/51 chi bộ thôn (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); kết nạp 210 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ trung bình kết nạp hàng năm đạt 4,13% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển; y tế, môi trường và an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm và duy trì.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số khó khăn, đề xuất các giải pháp về công tác phát triển đảng viên, quan tâm thành lập thị trấn Ia Pa, việc duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở những xã đạt chuẩn, triển khai xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới theo lộ trình, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, ngăn chặn vấn nạn tảo hôn,…. nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội XVIII đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể; HĐND các cấp; cần giao nhiệm vụ cụ thể về kết quả các chỉ tiêu cho từng cơ quan đơn vị có liên quan…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa-nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở vững mạnh gắn với phát triển du lịch của huyện theo lộ trình, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch thiết thực.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 29-4-2022 của Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của huyện giai đoạn 2021 - 2025, từng bước xây dựng ngành nông nghiệp xanh, phát triển theo chiều sâu gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức; quyết tâm xây dựng huyện Ia Pa phát triển toàn diện, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nêu rõ: “Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào do MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát động”. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Gia Lai tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau hơn 10 giờ bay, vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 28/11 giờ địa phương (tức 01 giờ 20 phút, ngày 29/11 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 - 30/11 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 27/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'.
Công đoàn Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Công đoàn Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

(GLO)- Sáng 27-11, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028), sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3-12 tại thủ đô Hà Nội.
Giảm nghèo bền vững: Cần những “cú hích”

Giảm nghèo bền vững: Cần những “cú hích”

(GLO)- Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, đời sống của các hộ nghèo trong tỉnh Gia Lai đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn cần những “cú hích” để đạt được mục tiêu đề ra.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030. Chương trình do Bộ KH-CN ký kết phối hợp với Huyện ủy Kông Chro ngày 19-11-2022.