Gia Lai phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao, vừa giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn đọng; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).

Gia Lai phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ảnh 1
Một góc TP. Pleiku. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, kế hoạch các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua đặc biệt “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”. Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, trọng tâm là thi đua đẩy mạnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản Nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

Trên cơ sở các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023; các cấp, các ngành, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023). Cụ thể: Đợt 1 từ đầu năm đến 30-6-2023, phát động các phong trào thi đua đặc biệt với nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, phấn đấu thi đua thực hiện đạt ít nhất là 50% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).

Đợt 2 từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2023: Phát động các phong trào thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023; góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2023 đề ra tại Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 13-12-2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo.

Tại Chỉ thị, UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua có hiệu quả, đồng bộ công tác sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà trọng tâm là cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hài lòng của người dân… Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp…

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành công tác phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức gặp gỡ, động viên thanh niên trước lúc lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hơn 1 tuần nữa, 2.250 thanh niên trong tỉnh Gia Lai sẽ tạm biệt gia đình để lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Năm mới, năng lượng mới

Năm mới, năng lượng mới

(GLO)- Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã bắt tay làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

(GLO)- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1385-QĐ/TU ngày 24-4-2019 về cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy viên cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.
Gia Lai sau Hiệp định Paris

Gia Lai sau Hiệp định Paris

(GLO)- Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được 4 bên chính thức ký kết, buộc Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đồng thời, Mỹ phải rút quân và cam kết chấm dứt mọi sự dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam.
cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 320 thực hiện trò chơi đi cà kheo

Du xuân cùng những người lính và khát vọng đầu năm

(GLO)- Với mọi người thì du xuân là tìm đến các điểm vui chơi, giải trí, những danh lam thắng cảnh hay đến chúc Tết gia đình, người thân. Thế nhưng đối với những người lính trực, sẵn sàng chiến đấu thì du xuân là tìm đến các trò chơi dân gian, ngắm vườn hoa do bàn tay mình tạo nên.
Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

(GLO)- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản Số 02/HĐPHPBGDPL về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra trong những ngày đầu năm

Đầu năm “xông đất” Biên phòng

(GLO)- Những ngày đầu năm Quý Mão, đến với các đồn, chốt Biên phòng trên tuyến biên giới dài hơn 80 km của tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được Tết ấm tình quân dân cũng như tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, chiến sĩ, chắc tay súng bảo vệ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc giữ mùa xuân yên vui với mọi nhà.