Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 29-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021-2025. Qua hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK đã từng bước đi vào cuộc sống với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong lĩnh vực công tác tư tưởng chính trị, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc cụ thể hóa, thống nhất triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể, các cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Chăm lo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các TCCSĐ giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối và từng TCCSĐ vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong từng cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn liền và thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xác định rõ thời gian, nội dung và coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện.

Sau Đại hội lần thứ VIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện tốt Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022.

Thông qua các hội thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra một số giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, gắn với lồng ghép tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 23-KH/ĐUK đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; tạo cơ hội để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảng viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; giúp cấp ủy TCCSĐ trong công tác xây dựng, kiện toàn bổ sung lực lượng tuyên truyền viên, góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trong tình hình mới; cổ vũ, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tọa đàm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; tập trung nâng cao ý thức chính trị, đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng phòng, ban, đoàn thể trong tu dưỡng, rèn luyện, thực thi chức trách, nhiệm vụ…

Quang cảnh hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Ảnh: Mộc Trà

Quang cảnh hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Ảnh: Mộc Trà

Thông qua sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng để giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên báo chí, các trang thông tin điện tử... Chỉ đạo biên soạn, phát hành Bản tin Sinh hoạt nội bộ của Đảng ủy Khối (năm 2023 phát hành định kỳ hàng tháng), thiết thực góp phần tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, được dư luận đánh giá cao. Tăng cường chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tập trung tư tưởng học tập các nghị quyết của Đảng; xử lý những trường hợp vi phạm quy định, nguyên tắc học tập lý luận chính trị.

Các TCCSĐ phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đầu tư trang-thiết bị, phương tiện kỹ thuật để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết, các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở như: Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Đảng bộ Viễn thông Gia Lai, Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai...

Một số cấp ủy TCCSĐ đã có nhiều cố gắng chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo yêu cầu Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK như: Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Đảng bộ Báo Gia Lai, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ Thanh tra tỉnh…

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề cao chất lượng, tính tập trung tư tưởng trong học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bố trí thời gian tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, làm tốt công tác định hướng dư luận và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh (Đảng ủy Khối đang chỉ đạo xây dựng lực lượng cộng tác viên có chất lượng, tin cậy ở cơ sở để triển khai công tác này). Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái... cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Yêu cầu từng chi bộ phải đảm bảo mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ sinh hoạt chuyên đề thiết thực bàn sâu về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; đề cao tự phê bình và phê bình, khắc phục biểu hiện hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung đánh giá, đôn đốc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK… vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm tập thể cấp ủy, cá nhân trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo từng thời gian, chuyên đề. Người đứng đầu của mỗi tổ chức chú trọng phát huy phong cách làm việc khoa học, đổi mới sáng tạo, cụ thể, sâu sát thực tiễn, động viên, chia sẻ, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nêu rõ: “Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào do MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát động”. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Gia Lai tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau hơn 10 giờ bay, vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 28/11 giờ địa phương (tức 01 giờ 20 phút, ngày 29/11 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 - 30/11 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 27/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'.
Công đoàn Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Công đoàn Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

(GLO)- Sáng 27-11, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phát động Tuần cao điểm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028), sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3-12 tại thủ đô Hà Nội.
Giảm nghèo bền vững: Cần những “cú hích”

Giảm nghèo bền vững: Cần những “cú hích”

(GLO)- Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, đời sống của các hộ nghèo trong tỉnh Gia Lai đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn cần những “cú hích” để đạt được mục tiêu đề ra.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030. Chương trình do Bộ KH-CN ký kết phối hợp với Huyện ủy Kông Chro ngày 19-11-2022.