Chư Pưh: Sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng tại Trung tâm Y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh (Gia Lai), cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi.

Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2013-2017, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng.
Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2013-2017, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 15-10, thông tin từ Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2013-2017 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và chứng từ thanh toán, quyết toán, Thanh tra tỉnh phát hiện một số chứng từ thanh toán thiếu hồ sơ liên quan, việc thanh toán các chế độ, các khoản phụ cấp cho viên chức và người lao động còn nhiều sai sót.

Cụ thể, thanh toán sai quy định: chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức số tiền 205.626.340 đồng; chế độ phụ cấp độc hại số tiền 356.848.500 đồng; chế độ phụ cấp khu vực cho những viên chức đi học có thời hạn trên 1 tháng và nghỉ thai sản số tiền 177.299.000 đồng; chế độ phụ cấp thường trực và tiền ăn số tiền 372.614.620 đồng; chế độ phụ cấp thu hút số tiền 7.646.570 đồng; lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ số tiền 6.828.000 đồng; tiền đào tạo cho viên chức đi học đại học và sau đại học số tiền 184.025.000 đồng. Ngoài ra, năm 2014 Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đã thanh toán sai quy định tiền ủng hộ người nghèo 1 ngày lương từ nguồn kinh phí tự chủ nhưng không trừ lương viên chức và người lao động số tiền 11.083.000 đồng. Tổng số tiền sai phạm là 1.321.971.000 đồng.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh và các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh thu hồi số tiền sai phạm.

Chí Hào

Có thể bạn quan tâm