Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa 1 trong 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch

Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Nghị quyết số 02-NQ/TU đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030 cùng các nhiệm vụ, giải pháp. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát kế hoạch và các chỉ tiêu Nghị quyết để rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ tại địa phương, đơn vị; phân tích cụ thể từng chức danh phải đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát đúng với điều kiện thực tế cũng như yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 12-8-2021 xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang nêu rõ một số giải pháp của thành phố trong triển khai thực hiện, đó là tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác cán bộ đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, phù hợp, sát đúng với thực tế; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng phương châm “động” và “mở”; bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo chức danh, đồng thời khuyến khích cán bộ tự đi học tập để chuẩn hóa, nâng cao trình độ, năng lực công tác...

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 3 từ trái sang) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 3 từ trái sang) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Đ.T

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU ngày 30-8-2021 về nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đến năm 2025; Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 1-9-2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Trường cho hay: Huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực, tác phong, lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; chú trọng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức.

Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã mở 8 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung và không tập trung) với 469 học viên, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị cho 13 học viên; 14 lớp trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung và không tập trung) với 507 học viên và hiện đã chiêu sinh được 19 lớp với 779 học viên; bồi dưỡng cấp ủy cấp tỉnh, huyện và cơ sở với 50 lớp/hơn 4.200 học viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (cán bộ đối tượng 3) và cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý (cán bộ đối tượng 4) với 3 lớp/273 học viên và nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn khác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng tăng

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TU tại địa phương, ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: “Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cơ bản được kiện toàn, chất lượng được nâng lên. Hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện dẫn chứng đối với từng tiêu chí: xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định với cơ cấu hợp lý đạt 100%; từ 95% trở lên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện và từ 30% trở lên cấp trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội huyện và đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy, chính quyền cấp huyện có trình độ cao cấp lý luận chính trị (hiện đạt 64%); từ 50% trở lên cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ cao cấp lý luận chính trị (hiện đạt 46,67%); từ 95% trở lên phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, cấp trưởng MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị (hiện đạt 91,66%)...

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cũng nêu kết quả: “Qua triển khai thực hiện các giải pháp, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 76,11% trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy, chính quyền thành phố và 71,2% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Hàng năm, 89,93% cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Năm 2022, Tỉnh ủy đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh. Ảnh: Phương Dung

Năm 2022, Tỉnh ủy đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh. Ảnh: Phương Dung

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Đối với cấp tỉnh, có 39% cấp trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc dưới 40 tuổi có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên (đạt 65% chỉ tiêu Nghị quyết); 57,96% cấp trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh có trình độ cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị-hành chính hoặc cử nhân chính trị (đạt 96,6% chỉ tiêu Nghị quyết); 15,63% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở những vị trí công việc thường xuyên có quan hệ quốc tế phải có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (đạt 78,15% chỉ tiêu Nghị quyết).

Hiện tại, có 94,44% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện và tương đương có trình độ cao cấp lý luận chính trị (đạt 99,41% chỉ tiêu Nghị quyết); 58,97% cấp trưởng, phó các phòng, ban (tương đương), MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội huyện và đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy, chính quyền cấp huyện có trình độ cao cấp lý luận chính trị (đạt 196,58% chỉ tiêu Nghị quyết). Tương tự, 47,68% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ cao cấp lý luận chính trị (đạt 95,35% chỉ tiêu Nghị quyết); 93,18% phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, cấp trưởng MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị (đạt 98,08% chỉ tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm là 84,28% (đạt 105,36% chỉ tiêu Nghị quyết), trong đó, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 121,61% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần tập trung lãnh đạo đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng như một số nội dung trọng tâm. Trong đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy trình, quy định; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, nhân tố quyết định sự phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030. Chương trình do Bộ KH-CN ký kết phối hợp với Huyện ủy Kông Chro ngày 19-11-2022.

Ia Pết quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Ia Pết quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Thực hiện tốt công tác đối ngoại để nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của đất nước

Thực hiện tốt công tác đối ngoại để nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của đất nước

(GLO)- Sáng 24-11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.
Hồi ức bi hùng về Trại giam tù binh Pleiku

Hồi ức bi hùng về Trại giam tù binh Pleiku

(GLO)- Hội thảo khoa học về Di tích lịch sử Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) do UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức sáng 21-11 đã trở thành một cuộc gặp gỡ xúc động với bao hồi ức bi hùng của các cựu tù trong kháng chiến chống Mỹ.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

(GLO)- Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Binh đoàn 15 sơ kết hoạt động kết nghĩa với đơn vị quân đội Lào

Binh đoàn 15 sơ kết hoạt động kết nghĩa với đơn vị quân đội Lào

(GLO)-

Chiều 21-11, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Binh đoàn với Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện ( Ban Chỉ đạo) Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2018-2023.