Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản Số 02/HĐPHPBGDPL về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua theo lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, quán triệt nội dung cơ bản của các luật, nghị quyết nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn; thi tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn tài liệu pháp luật; đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý trên Cổng/Trang Thông tin điện tử…); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, theo dõi các văn bản, tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới trên Trang thông tin về PBGDPL-Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://stp.gialai.gov.vn), Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) để đăng tải, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua ảnh 1

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ảnh nguồn STP

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17-6-2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nội dung PBGDPL cần tập trung quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng-chống dịch bệnh; phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng-chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội…

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua ảnh 2

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh nguồn STP

Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; lồng ghép thông qua sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…, đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hộTrên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về nội dung theo hướng dẫn tại công văn này. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung hướng dẫn trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

Hội đồng phối hợp PBGDPL cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn tại công văn này, hướng dẫn của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật và các lĩnh vực cần chú trọng PBGDPL trong dịp đón Tết cổ truyền với hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, tư vấn cho UBND cùng cấp căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đồng bộ, sâu rộng, có chất lượng các luật mới ban hành và các lĩnh vực cần được chú trọng với nội dung và hình thức phù hợp; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Chùa cổ Bửu Minh bị trộm 4 pho tượng quý

Chùa cổ Bửu Minh bị trộm 4 pho tượng quý

(GLO)- Chiều 29-1, Hòa thượng Thích Giác Tâm-Trụ trì chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ) cho biết: Đêm 27-1 (nhằm mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), chùa Bửu Minh đã bị kẻ gian đột nhập và đánh cắp 4 pho tượng quý.
An ninh trật tự Gia Lai dịp Tết được giữ vững ổn định

An ninh trật tự Gia Lai dịp Tết được giữ vững ổn định

(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, người dân đón Tết an toàn, bình yên.