Năm 2023, Gia Lai phấn đấu GRDP tăng trưởng đạt 8,62%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện.
Theo đó, năm 2023 tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,62%. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,15%; ngành công nghiệp-xây dựng tăng 13,96%; ngành dịch vụ tăng 7,51%; thuế sản phẩm tăng 5,16%. Về cơ cấu kinh tế, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản là 26,87%; ngành công nghiệp-xây dựng 28,7%; ngành dịch vụ 40,62%; thuế sản phẩm 3,81%
Bên cạnh đó có các chỉ tiêu khác như, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 66,9 triệu đồng/người; số xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt 9 xã; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 5.910 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 108.000 tỷ đồng.
Năm 2023, Gia Lai phấn đấu GRDP tăng trưởng đạt 8,62%. Ảnh: Thảo Nguyên
Năm 2023, Gia Lai phấn đấu GRDP tăng trưởng đạt 8,62%. Ảnh: Thảo Nguyên
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao chỉ tiêu kế hoạch về tỷ lệ đô thị hóa là 33%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,14%; số lao động được tạo việc làm mới là 26.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 61%; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,1% (trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 3%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với huyện Kông Chro là 5%).
Đối với lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 63,4%; lĩnh vực y tế, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 94%. Đối với các tiêu chí khác, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 92,75%; tỷ lệ che phủ của rừng 47,33%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97,7%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 75%; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị là 95,8%.
Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 được giao. 
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm