Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 6-2, UBND tỉnh Gia Lai có công văn về việc triển khai thực hiện nghị quyết và thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội; các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

Thanh tra huyện Chư Pah tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp, hộ tịch, công chức địa chính-xây dựng các xã, thị trấn. Ảnh: Hà Phương
Thanh tra huyện Chư Pah tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp, hộ tịch, công chức địa chính-xây dựng các xã, thị trấn. Ảnh: Hà Phương

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và các quy định liên quan, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… không để phát sinh vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính, chính sách xã hội... Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, kéo dài (nếu có) để đưa vào diện theo dõi, đôn đốc giải quyết. Thực hiện nghiêm việc triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập quy chế quản lý kiến trúc của các cấp theo thẩm quyền để làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cơ sở.

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những sai phạm, nhất là người có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo cố tình tố cáo sai sự thật, lôi kéo, kích động nhiều người tham gia hoặc có hành vi quá khích, nhằm gây mất an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng... trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan (nếu có). Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại các Ban Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).