Gia Lai tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương, Công an tỉnh đề nghị triển khai Văn bản số 2578/TCTTKĐA ngày 21-4 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2023 của Chính phủ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, 107/2021/NĐ-CP và 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Linh

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Linh

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Nội vụ tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai việc cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến ngày 7-5, tỉnh Gia Lai đã đồng bộ thành công 30.744/32.636 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, đạt tỷ lệ 94,2%.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Có thể bạn quan tâm