Ngành GD-ĐT Gia Lai triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai Lê Duy Định vừa ký ban hành Kế hoạch số 397/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong toàn ngành năm 2024.

Theo đó, Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ đã được tỉnh phân công tại kế hoạch “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trong năm 2024; đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, hạn chế “điểm nghẽn” phát sinh trong quá trình thực hiện; góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Ngành GD-ĐT chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ảnh: Mộc Trà
Ngành GD-ĐT chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thái độ cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt là trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của Sở GD-ĐT và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, thực hiện hiệu quả Đề án 06.

Kế hoạch này cũng đề ra 9 nội dung trọng tâm mà toàn ngành cần triển khai thực hiện, gồm: công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai (5 nhiệm vụ); hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ (3 nhiệm vụ); phục vụ cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (16 nhiệm vụ); xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu và kết nối, chia sẻ, dùng chung (3 nhiệm vụ); nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin (4 nhiệm vụ); phát triển công dân số (2 nhiệm vụ); phát triển kinh tế-xã hội (2 nhiệm vụ); các nhiệm vụ thuộc Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30-10-2023 (3 nhiệm vụ) và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành (2 nhiệm vụ).

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung và nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch. Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, thực hiện đảm bảo tiến độ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thực hiện Đề án 06 theo nhiệm vụ phụ trách…

Có thể bạn quan tâm

Trường THPT Pleiku nâng cao chất lượng dạy học

Trường THPT Pleiku nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 10 và 11, Trường THPT Pleiku đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cũng như nâng cao chất lượng dạy học.