Từ khóa: giao thông nông thôn

Ia Grai: Ưu tiên nguồn lực phát triển giao thông

Ia Grai: Ưu tiên nguồn lực phát triển giao thông

(GLO)- Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông ở các xã, thị trấn. Các tuyến đường giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, nhựa hóa đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Kông Chro ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Kông Chro ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và nội làng đã được bê tông hóa, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đường giao thông nội ở xã Chư Gu thôn được bê tông hóa

Tổng vốn chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 trên 50,5 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND huyện Krông Pa, giai đoạn 2021-2023 tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 50,590 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 35,742 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4,818 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 9,550 tỷ đồng, vốn huy động khác 480 triệu đồng.
Giao thông mở lối kết nối phát triển-Kỳ 3: "Đánh thức" vùng sâu, vùng xa

Giao thông mở lối kết nối phát triển-Kỳ 3: "Đánh thức" vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, sự hiện hữu của từng mét đường dân sinh chính là nỗi mong chờ lớn nhất. Nhiều tuyến đường kết nối đã xóa đi bao khó khăn, trắc trở lâu nay giúp đồng bào Jrai, Bahnar gầy dựng cuộc sống ấm no.
Điểm sáng xã hội hóa làm đường giao thông

Điểm sáng xã hội hóa làm đường giao thông

(GLO)- Trước đây, người dân thôn 1 (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) sinh sống ở các phường Diên Hồng, Hoa Lư, Hội Thương (TP. Pleiku). Sau ngày giải phóng miền Nam, thực hiện chủ trương giãn dân, họ tiên phong đến thôn 1 khai hoang, phục hóa đất đai, lập nghiệp, xây dựng quê hương mới. Đến nay, thôn 1 có 265 hộ với hơn 1.000 khẩu. Nhờ chăm lo làm ăn, đời sống người dân nơi đây ngày càng được cải thiện.