Gia Lai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh tỉnh vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18-11, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Với tinh thần “trung thành-đoàn kết-kỷ cương-trách nhiệm-đổi mới-phát triển”, Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, nêu cao quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Tham dự Đại hội có Trung tướng Khuất Việt Dũng-Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; Hội CCB các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Phú Yên; các đồng chí nguyên Thường trực Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ cùng 245 đại biểu đại diện cho gần 35 ngàn hội viên toàn tỉnh.
Thông qua 6 chỉ tiêu chủ yếu
Đại hội đã tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tiếp tục đoàn kết, năng động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; quan tâm, chăm lo chế độ chính sách và đời sống cho hội viên; tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng từ 35% (năm 2017) lên 37,35% (năm 2021); hộ nghèo giảm từ 7,4% (năm 2017) xuống còn 2,35% (năm 2021).
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội CCB trong thời gian tới.
Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Anh Huy
Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội CCB tỉnh với nội dung: “Hội CCB tỉnh Gia Lai: Trung thành-Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương”; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận: Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tích cực tuyên truyền, vận động và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết chuyên đề CCB Gia Lai với phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan tâm, chăm lo xây dựng Hội thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Với tinh thần “trung thành-đoàn kết-kỷ cương-trách nhiệm-đổi mới-phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quyết nghị 6 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể: 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; không có suy thoái về chính trị, tư tưởng; hàng năm kết nạp từ 1.200 hội viên trở lên và phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp 45 hội viên ưu tú vào Đảng; giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1% đến 1,5% và vùng đặc biệt khó khăn giảm 2% trở lên/năm; phấn đấu mỗi năm xóa 40 nhà dột nát trở lên cho hội viên nghèo.
Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóaVII, ông Nay Hứ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB khóa mới. “Đại hội thành công là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh; là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội và là nền tảng, tiền đề để các cấp Hội bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới. Tôi đề nghị các cấp Hội nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên bằng các chương trình hành động, các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực; đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống”-ông Nay Hứ nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Vinh dự đại diện cho 170 hội viên trong Chi hội CCB tổ dân phố 2 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) tham dự Đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Trí phấn khởi nói: “Tôi đã tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ tinh thần, Nghị quyết Đại hội. Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ truyền đạt cho hội viên trong Chi hội nói riêng và cán bộ, hội viên Hội CCB phường nói chung. Tôi cũng mong muốn Ban Chấp hành có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm lắng nghe, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của hội viên. Nhất là giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho hội viên từng tham gia giúp nước bạn Campuchia”.
Tương tự, ông Phạm Văn Lâm-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) tin tưởng Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII sẽ luôn đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB thị trấn tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình: 10 +1 (10 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên khó khăn); 8 + 1 (8 hội viên CCB giúp 1 đối tượng lầm lỡ); “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh”... nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.
Còn ông Nay Chơk-Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện thì cho hay: “Ngoài tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, xóa nhà dột nát trong hội viên, chúng tôi chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng hội viên mới và xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phấn đấu mỗi năm có 60-65% số quân nhân xuất ngũ trở về địa phương được kết nạp vào Hội”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

(GLO)- Với chủ đề “Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, trọng tâm là chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.
Cơ hội việc làm ở nước ngoài cho lao động trẻ

Cơ hội việc làm ở nước ngoài cho lao động trẻ

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là cơ hội cho lao động trẻ tìm việc làm ổn định với thu nhập cao.
Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

(GLO)- Chiều 21-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, UBND huyện Đức Cơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, chùa Từ Quang tổ chức cầu siêu, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia vừa được quy tập trong mùa khô 2023-2024.
Tặng 200 suất quà cho người dân xã Ia Phang

Tặng 200 suất quà cho người dân xã Ia Phang

(GLO)- Ngày 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh phối hợp với nhóm từ thiện Nhân Đức (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình thiện nguyện về với với buôn làng tại điểm trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thôn Ia Ke, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).
Tháng Nhân đạo năm 2024: Huy động nguồn lực hỗ trợ người yếu thế

Tháng Nhân đạo năm 2024: Huy động nguồn lực hỗ trợ người yếu thế

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2024 có chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”. Trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trong tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ những người yếu thế, tạo sự lan tỏa về tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.
Mặt trận các cấp hỗ trợ hộ nghèo an cư

Mặt trận các cấp hỗ trợ hộ nghèo an cư

(GLO)- Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động để xây dựng 350 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

(GLO)- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế là một trong những nội dung đã được đề cập tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.