Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Ia Grai liên quan đến Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh trả lời cử tri huyện Ia Grai liên quan đến Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.
Kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai-Chi nhánh Ia Grăng có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể sau khi thực hiện cổ phần hóa để quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất đai của Công ty và giải quyết dứt điểm các vấn đề về hợp đồng lao động với công nhân (các hộ dân trên địa bàn xã Ia Grăng), đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tỉnh phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và Công ty trong việc đối thoại với công nhân thuộc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai trong thời gian tới, xây dựng phương án sử dụng đất, sử dụng lao động trước đây đã ký kết với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, ổn định đời sống người lao động và phòng ngừa những vấn đề phức tạp có thể phát sinh gây mất an ninh chính trị, an ninh nông thôn tại địa bàn.
Kết quả giải quyết:
a) Các vấn đề tồn tại trước, trong và sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã được UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND, ngày 21-5-2021 về việc thành lập Tổ công tác rà soát quá trình triển khai thực hiện các phương án cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (sau đây gọi là Tổ công tác 314). Tổ công tác 314 đã tiến hành rà soát và báo cáo UBND tỉnh các nội dung có liên quan tại Báo cáo số 245/BC-TCT, ngày 25-6-2021.
b) Liên quan đến nội dung chỉ đạo Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai xây dựng phương án sản xuất kinh doanh (trong đó có diện tích tại Chi nhánh Ia Grăng-huyện Ia Grai).
b.1. Các văn bản chỉ đạo trong thời gian gần nhất đó là:
- Thông báo số 60/TB-VP, ngày 8-4-2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 314;
- Văn bản số 997/UBND-KTTH, ngày 19-5-2022 của UBND tỉnh về việc xử lý vướng mắc sau cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai (đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký).
b.2. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 20-4-2022 Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai có Văn bản số 14/BC-FGL về báo cáo thuyết minh các điểm cốt lõi đối với phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng lao động năm 2022 (chưa có phương án cụ thể);
- Ngày 5-5-2022 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Văn bản số 748/SLĐTBXH-CSLĐ gửi Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai hướng dẫn hoàn thiện nội dung phương án sản xuất kinh doanh gắn với sử dụng lao động theo đúng quy định.
- Ngày 23-5-2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT để nghe Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai báo cáo cụ thể phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động. Cụ thể:
+ Các sở ngành đánh giá Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai chưa xây dựng cụ thể phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động theo đúng nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo. Đồng thời, đã hướng dẫn công ty nhanh chóng hoàn thiện phương án, cần đảm bảo bố cục, phân tích cụ thể hiện trạng, thuận lợi khó khăn, phân tích phương án lựa chọn cây trồng khi thực hiện chuyển đổi; nội dung hợp tác, phân chia trong việc khoán (khoán công việc hay khoán vườn cây)… các giải pháp thực hiện và đề xuất kiến nghị (nếu có).
+ Đến thời điểm báo cáo, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai có gửi bản dự thảo thuyết minh phương án (chưa ký, đóng dấu). Tuy nhiên, bố cục, nội dung vẫn chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại cuộc họp.
+ Tóm tắt các thông tin của dự thảo thuyết minh phương án sản xuất kinh doanh như sau:
- Ngày 21-6-2022, đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 314 đã tổ chức họp cùng các sở ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết các vướng mắc sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. Theo đó, đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các sở ngành có liên quan khác tổ chức mời làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để hướng dẫn các nội dung có liên quan, nhằm giúp Công ty nhanh chóng hoàn thiện Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo đúng định hướng, tính khả thi cao và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, tổ chức đối thoại, tuyên truyền đến các hộ nhận khoán để hiểu rõ và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.
Hiện nay, các sở, ngành đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc công ty hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.
GLO

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.