Triển khai thực hiện một số văn bản hợp nhất trong lĩnh vực lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Công văn số 598/SNNPTNT-CCKL về việc triển khai thực hiện một số văn bản hợp nhất mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Người dân làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) thu hoạch rừng trồng keo. Ảnh: Lê Nam

Người dân làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) thu hoạch rừng trồng keo. Ảnh: Lê Nam

Triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15-12-2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản hợp nhất gồm: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh; Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT quy định về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ; Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT về hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021-2025); Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng; Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao, nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư về lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Có thể bạn quan tâm