Tăng cường quản lý lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 1512/UBND-NC ngày 19-6 về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Theo công văn, hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội có những thay đổi chuyển biến tích cực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen cần được cơ quan chức năng chủ động có các nhóm giải pháp ứng phó hiệu quả để tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú... để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, một số cơ sở biến tướng bằng các phương thức, thủ đoạn lợi dụng kẽ hở của pháp luật, núp bóng doanh nghiệp, lách luật hoạt động vi phạm pháp luật, phát sinh tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến ANTT gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Công văn của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ảnh: T.D

Công văn của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Ảnh: T.D

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 96/2016/NĐ ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24-7-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 về quản lý, sử dụng pháo và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngành, nghề điều kiện về ANTT.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên thực hiện công tác rà soát pháp luật, xác định các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định không phù hợp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân và các cơ sở kinh doanh biết, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tránh và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh theo đúng thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời chấn chỉnh; đề xuất, kiến nghị, các cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động, rút giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng, cơ sở tái phạm nhiều lần, cơ sở không đảm bảo điều kiện, đôn đốc việc khắc phục, bổ sung các điều kiện về ANTT của các cơ sở chưa đảm bảo theo quy định…

Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke
Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo thẩm quyền như: dịch vụ in, phát hành, xuất bản phẩm, kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các cơ quan, tổ chức và cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh và tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao, thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Có thể bạn quan tâm