Gia Lai: Triển khai điều chỉnh lương hưu, trợ cấp đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-3, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 484/SLĐTBXH-CSLĐ về việc phối hợp triển khai thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.

Ngày 31-12-2021, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 500/VP-KGVX ngày 22-2-2022, để việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH đến các phòng ban chuyên môn liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để nắm bắt, tuyên truyền và hướng dẫn cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh nghiên cứu quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH để triển khai thực hiện đầy, kịp thời và đúng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tháo gỡ.

 

KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm