Đưa các trường không đủ điều kiện tự chủ vào thực hiện liên kết tại trung tâm GDQP và AN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ký ban hành.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP và AN) theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Theo đó, cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP và AN Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bộ, ngành nâng cao chất lượng thực hiện quản lý nhà nước về công tác GDQP và AN theo thẩm quyền.

Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP và AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP và AN các cấp.

Cùng đó, các ban, bộ, ngành trung ương và Hội đồng GDQP và AN các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng phải BDKTQP và AN để xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tổ chức các lớp BDKTQP và AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện việc cập nhật BDKTQP và AN cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Cũng theo Kế hoạch, các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm GDQP và AN thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các nhà trường có trung tâm GDQP và AN, các trường được tự chủ môn học GDQP và AN khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị dạy học, trang phục cho giảng viên, củng cố giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập phục vụ cho môn học GDQP và AN theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học GDQP và AN; kiên quyết đưa các trường không đủ điều kiện tự chủ vào thực hiện liên kết tại trung tâm GDQP và AN; đối với những trường đủ điều kiện tự chủ chỉ cho phép tự chủ có thời hạn không quá 5 năm, sau đó kiểm tra lại, nếu không đủ điều kiện tự chủ sẽ đưa vào thực hiện liên kết tại trung tâm GDQP và AN. Không cho phép tăng thêm các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học GDQP và AN, để tránh phá vỡ quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP và AN. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác GDQP và AN các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, các ban, bộ, ngành trung ương, Hội đồng GDQP và AN các quân khu, địa phương thực hiện kiểm tra công tác GDQP và AN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành Giáo dục

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành Giáo dục

(GLO)- Sáng 21-5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành Giáo dục. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đến 17 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Những ngày hè năm ấy

Những ngày hè năm ấy

(GLO)- Những năm cuối thập niên 70 và suốt thập niên 80 của thế kỷ trước, thời tiết Tây Nguyên khá ổn định. Mùa hè mưa nhiều và khí trời lạnh hơn bây giờ. Bấy giờ, tôi công tác ở huyện Chư Păh cũ. Bước ra khỏi khu nhà ở giáo viên chừng vài trăm bước là đã đến rừng.