Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐ/TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 15-8, tại TP. Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐ/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy (gọi tắt là Quy định 04).

Đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng Tổ chức-cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.L

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.L

Qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định 04 của Ban Bí thư và kết quả khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương xác định: Quy định 04 của Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định. Công tác nghiên cứu, tham mưu được chủ động, kịp thời, có chiều sâu. Việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng, tăng cường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy với nhau và với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội hiệu quả, thiết thực. Qua đó, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố.

Quy định 04 của Ban Bí thư là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để đổi mới bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, bước đầu giảm chi phí hành chính, tiết kiệm chi thường xuyên, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy theo Quy định 04 của Ban Bí thư tương đối rõ ràng, phù hợp so với thực tiễn hoạt động. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan bám sát chức năng, nhiệm vụ để ban hành quy chế làm việc, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn rành mạch, tránh chồng chéo, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ được kịp thời, hiệu quả.

Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai thực hiện, các nội dung của Quy định 04 của Ban Bí thư đã nổi lên một số bất cập: Việc quán triệt tổ chức thực hiện không nghiêm túc ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị (số phòng nhiều hơn quy định, biên chế tối thiểu để thành lập phòng, số lượng lãnh đạo phòng, lãnh đạo ban không theo hướng dẫn trong Quy định 04 của Ban Bí thư). Một số nội dung mới về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu trong các văn bản mới ban hành chưa được cập nhật trong Quy định số 04 của Ban Bí thư. Một số nội dung trong Quy định 04 của Ban Bí thư qua triển khai thực hiện bộc lộ nhiều vướng mắc, không phù hợp với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay… Vì vậy, trong quá trình tổ chức còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy đều cho rằng, việc bổ sung, sửa đổi Quy định 04 là cần thiết để phù hợp với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy đã thảo luận, cho ý kiến xác đáng, thẳng thắn, chi tiết để hoàn thiện dự thảo quy định mới. Dự thảo dự kiến sửa đổi, về nguyên tắc vẫn tuân thủ Điều lệ Đảng, quy định thi hành Điều lệ Đảng, bám sát Nghị quyết số 18, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của cấp ủy địa phương, của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy từ Trung ương đến địa phương. Kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp của Quy định số 04 của Ban Bí thư khóa XII, chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, cập nhật một số nội dung liên quan trong các văn bản của Trung ương từ Đại hội XII đến nay liên quan đến tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu. Những nội dung dự kiến bổ sung, sửa đổi gồm: dự thảo bãi bỏ những nguyên tắc không còn phù hợp, bổ sung thêm nội dung để làm cơ sở cho việc quy định mới được phù hợp hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì nghiên cứu dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Hội nghị đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính thực tiễn cao của các đại biểu. Quy định 04 của Ban Bí thư có vai trò quan trọng liên quan trực tiếp đến việc vận hành bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Thành ủy. Những ý kiến tại hội nghị được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp, trình Ban Bí thư xem xét, điều chỉnh, ban hành quy định mới để phát huy hiệu quả của bộ máy tham mưu, giúp việc của các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào đất Tổ

Tự hào đất Tổ

(GLO)- Hàng năm, vào ngày 10-3 âm lịch, những người con đất Tổ lại tề tựu và thành kính dâng lễ tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku). Từ niềm tự hào nguồn cội, mỗi người đều tự nhắc mình nỗ lực phấn đấu, chung tay góp sức cho quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp.

Gia Lai: Hội thảo xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

Gia Lai: Hội thảo xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

(GLO)- Chiều 17-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai đề tài “Thực trạng và giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai” (mã số KHGL-03-21).
Gia Lai: Kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

(GLO)- Sáng 17-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh họp triển khai kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP. Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì cuộc họp.
Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

(GLO)- Sáng 16-4, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I-2024 về chuyển đổi số, Đề án 06 và nội dung liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở

(GLO)- Sáng 14-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình trạng sạt lở bờ sông, suối tại thôn Quý Đức (xã Ia Trốk), cầu Ia Kdăm (xã Ia Mrơn) và Trạm bơm Chư Răng 2 (xã Chư Răng).