Thủ tướng: Giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các bộ, ngành cho phù hợp trong tình hình mới.

 Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Hải Dương. (Ảnh minh họa: Tiến Vĩnh/TTXVN)
Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Hải Dương. (Ảnh minh họa: Tiến Vĩnh/TTXVN)


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 90/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Tăng cường kiểm tra, chống sách nhiễu doanh nghiệp, người dân

Văn bản nêu rõ Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác của Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ và 4 tháng đầu năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các nội dung Bộ Nội vụ cần quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

Bộ Nội vụ cần kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới, phát triển để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời tôn trọng, lắng nghe ý kiến, kể cả ý kiến phản biện, trái chiều có liên quan đến công tác của Bộ; chân thành, cởi mở, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Nội vụ có phương pháp khơi dậy và phát huy tối đa sự chủ động, năng động, sáng tạo của mỗi cơ quan, địa phương, không ỷ lại cấp trên.

Tư tưởng chỉ đạo là “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng thành cái quan trọng.” Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đi đôi với tạo môi trường cho đổi mới, sáng tạo.

Bộ Nội vụ cần thống nhất nhận thức và hành động là nghĩ phải “chín,” tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chống sách nhiễu, gây phiền hà về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân; thực hiện nghiêm 3 không "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" khi giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải mở rộng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và xem xét quyết định theo đa số.

Cái gì đã chín, đã rõ, được đa số đồng tình, thực hiện có hiệu quả thì tiếp tục cho triển khai. Cái gì mới, chưa có quy định hoặc quy định đã vượt qua thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Theo Thủ tướng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì liên quan đến con người và lợi ích, vì thế phải nghiên cứu kỹ, cân nhắc nhiều mặt, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, ý kiến phản biện, thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện để có quyết định đúng đắn, phù hợp, hiệu quả.

Cương quyết giảm chi thường xuyên cho bộ máy và con người

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII, Kết luận 74 của Bộ Chính trị về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn mục tiêu có tính khả thi, phù hợp để triển khai thực hiện; cần xác định việc gì nên làm trước, việc gì làm sau và lựa chọn người thực hiện cho phù hợp để bảo đảm hiệu quả.

 

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai một số bộ luật quan trọng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai một số bộ luật quan trọng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; coi trọng công tác xây dựng Đảng; xem xét, đánh giá cán bộ thông qua tiến độ, chất lượng công việc để làm rõ ý thức, thái độ và năng lực của cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các bộ, ngành cho phù hợp trong tình hình mới theo hướng một cơ quan có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện; xây dựng Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Về cơ bản, Nhà nước không làm những việc mà nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát, giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, rà soát không thực hiện cấp “hàm,” phòng trong vụ, thực hiện đúng các quy định về tiêu chí thành lập tổ chức; cương quyết giảm chi thường xuyên cho bộ máy và con người để tăng chi cho đầu tư phát triển.

Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị tốt Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan tham mưu của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để báo cáo Chính phủ họp chuyên đề trong tháng 5/2021.

Bộ Nội vụ tập trung phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc cái gì biết mới quản, cái gì không biết thì phân cấp, ủy quyền, không quản trực tiếp, nếu không dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu ngay việc phân cấp phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cho phù hợp; phân cấp tổ chức thi nâng ngạch công chức cho các bộ, ngành, địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng cán bộ đầu ra.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống; tập trung xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài...

Bộ sớm triển khai Đề án đưa cán bộ luân chuyển về cơ sở để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn; cần tổng kết công tác tổ chức thi nâng ngạch; nghiên cứu xây dựng Đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 để có giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện và nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh...

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Sơn Lang tiết kiệm để thoát nghèo

Phụ nữ Sơn Lang tiết kiệm để thoát nghèo

(GLO)- Khi nói về khả năng quản lý tài chính, nhiều người cho rằng không quan trọng bạn làm được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bạn cất giữ được bao nhiêu. Đó cũng là câu chuyện về ý thức tiết kiệm để thoát nghèo của hội viên phụ nữ xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Cử tri huyện Kbang đề nghị có chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc gia đình mới thoát nghèo

Cử tri huyện Kbang đề nghị có chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc gia đình mới thoát nghèo

(GLO)- Trong 2 ngày 6 và 7-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kông Lơng Khơng và Kon Pne (huyện Kbang) trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XII. Trong đó, cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc gia đình mới thoát nghèo.

Thanh tra đột xuất về bảo hiểm xã hội tại 1.000 đơn vị

Thanh tra đột xuất về bảo hiểm xã hội tại 1.000 đơn vị

(GLO)- TTO cho biết, từ đầu năm đến nay, Thanh tra bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thanh tra đột xuất trên 1.000 đơn vị trên cả nước. Việc này nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.