Hội thảo khoa học "Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai"

(GLO)- Sáng 23-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai”. 

Đồng chí: Trương Hải Long (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Lưu Trung Nghĩa (bìa trái)-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ngô Khắc Ngọc (bìa phải)-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Trương Hải Long (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Lưu Trung Nghĩa (bìa trái)-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ngô Khắc Ngọc (bìa phải)-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Phan Lài

Các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. 

Cùng tham gia hội thảo có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;  Ban Giám hiệu Trường Chính trị các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Quảng Ngãi.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, tích cực tham gia. Thông qua chương trình, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầy đủ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch-đẹp hơn. Các chương trình, đề án, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giữ mức ổn định trên 7,3%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Số hộ nghèo giảm mạnh, đời sống tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Từ xuất phát điểm năm 2010, toàn tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 91/182 xã đạt chuẩn NTM; thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và TP. Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 118 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí đạt bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh đạt 16,6% và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, không xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả đạt được nói trên có vai trò quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Gia Lai và đặc biệt là sự cụ thể hóa, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, vận dụng cụ thể, sáng tạo, phù hợp với nét đặc thù về xây dựng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, quá trình xây dựng NTM ở tỉnh trong thời gian qua chưa đồng đều, chưa thực sự bền vững, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Hội thảo được tổ chức nhằm ghi nhận và đánh giá đúng kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình. Qua hội thảo, cần đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM trong toàn tỉnh nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và đề xuất những giải pháp tốt nhất để nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, khó khăn, góp phần xây dựng NTM bền vững trong thời gian tiếp theo; hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Quang cảnh hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Tại hội thảo, đại diện Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về tình hình triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 66 tham luận của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các Trường chính trị trong khu vực, đề xuất các giải pháp xây dựng NTM bền vững ở tỉnh Gia Lai. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Phan Lài

Có 11 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo: “Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về NTM tại TP. Pleiku, nhất là tiêu chí số 1 về quy hoạch”; “Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về NTM trên địa bàn huyện Phú Thiện, nhất là tiêu chí số 3 về thủy lợi”; “Thực trạng xây dựng NTM trên địa bàn xã An Thành, huyện Đak Pơ và đề xuất một số giải pháp xây dựng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Giải pháp cho công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; “Công tác tuyên truyền xây dựng NTM”… Qua đó, các đại biểu đã thảo luận, đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để thực hiện đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian tới. 

Kết luận hội thảo, đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Các tham luận đã khai thác những góc độ khác nhau trong xây dựng NTM. Mỗi tham luận là một công trình khoa học được đúc kết từ lý luận đến việc triển khai trong thực tiễn. Các tham luận, ý kiến tại hội thảo góp phần làm rõ hơn những khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng NTM. Các tham luận cũng đề xuất, kiến nghị và có những biện pháp cụ thể để xây dựng NTM theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Việc thảo luận nghiêm túc cùng những đóng góp ý nghĩa của các đại biểu đã làm sáng tỏ những vấn đề: tiếp tục khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM. Chứng minh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có mối quan hệ mật thiết gắn bó không thể tách rời, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng NTM sẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn; chuyển hướng nông nghiệp theo hướng hiện đại, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong thời đại mới. Những ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực tại hội thảo là kết quả được tổng kết từ thực tiễn trong quá trình xây dựng NTM; là cơ sở để các địa phương tiếp tục quá trình xây dựng NTM bền vững, từng bước xây dựng NTM nâng cao trong thời gian đến. 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Tết thắm tình quân dân

Tết thắm tình quân dân

(GLO)- Những ngày cuối năm Nhâm Dần, chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” hay “Tết quân dân” được các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tại nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hàng ngàn suất quà đã được chuyển tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân, đón Tết.
Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng

(GLO)- Ngày 13-1, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các huyện biên giới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết các đơn vị văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết các đơn vị văn hóa

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.
Tặng 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn tại huyện Krông Pa

Tặng 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn tại huyện Krông Pa

(GLO)- Ngày 12-1, các đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Krông Pa.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà Tết gia đình chính sách tại Gia Lai

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà Tết gia đình chính sách tại Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 11-1, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng do đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời đang sinh sống tại các huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, chiều 11-1, ông Nhem Som Ươn-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương thăm và chúc Tết nguyên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương thăm và chúc Tết nguyên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội

(GLO)- Chiều 10-1, Đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết đơn vị quân đội và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết đơn vị quân đội và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống tại TP. Pleiku.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Đi cùng đoàn có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, chúc Tết gia đình người có công tiêu biểu

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, chúc Tết gia đình người có công tiêu biểu

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Ia Grai. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Huyện ủy Ia Grai, UBND TP. Pleiku và Cục thống kê tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thăm, chúc Tết tại huyện Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thăm, chúc Tết tại huyện Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku; thăm và chúc Tết Trại giam Gia Trung-Cục C10 (Bộ Công an).
Bộ Tư lệnh Quân khu I Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Bộ Tư lệnh Quân khu I Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 9-1, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) do Trung tướng Huốt Sộ Văn-Phó Tư lệnh Quân khu I làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn.
Tặng 393 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Tặng 393 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(GLO)- Sáng 8-1, các ông Thái Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Kiên- Tổng Biên tập Báo Gia Lai và lãnh Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Đak Pơ, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.