Đổi thay diện mạo nông thôn ở Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Ia Grai tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.  

Những kết quả khích lệ

Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Để đẩy mạnh xây dựng NTM, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng NTM và yêu cầu các cơ quan chuyên môn ký cam kết với các xã về nhiệm vụ triển khai thực hiện các tiêu chí phụ trách. Bên cạnh đó, huyện tổ chức nhiều buổi tập huấn, cung cấp tài liệu về kiến thức xây dựng NTM cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM.

 

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện huy động được trên 155 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó vốn do nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã lồng ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Theo đó, toàn huyện đã làm mới 28 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nâng cấp kênh mương thủy lợi; nâng cấp 6 trường học, 2 trụ sở UBND xã và nhà làm việc của một số xã. Đồng thời, huyện sử dụng ngân sách địa phương xây mới 10 nhà sinh hoạt cộng đồng và hoàn thiện chợ trung tâm xã Ia O với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách 1 tỷ đồng, huyện đã lồng ghép với nguồn vốn của trung ương, tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Kết quả trên đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2016 giảm còn 12,42% (giảm 2,19% so với năm 2015), riêng hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 3%/năm. Ngoài xã Ia Sao đạt chuẩn NTM năm 2016, toàn huyện hiện có 4 xã đạt 12-16 tiêu chí.  

Nỗ lực xây dựng NTM

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ia Grai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều tiêu chí vốn đã đạt chuẩn trở thành chưa đạt theo bộ tiêu chí mới. Trước đây, địa phương chỉ cần xây dựng 1 tổ hợp tác là đã đạt chuẩn nhưng hiện chưa đạt do theo tiêu chí mới phải xây dựng 1 hợp tác xã; tiêu chí quy hoạch trước đó đã có 10/12 xã đạt chuẩn nhưng nay giảm còn 2 xã do phải bổ sung nhiều nội dung gắn với phát triển sản xuất.

Ngoài ra, một số xã vẫn chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Lý giải về vấn đề này, ông Đào Lân Hưng cho biết, nguyên nhân là do đời sống người dân còn thấp, nhiều hộ còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên trong lao động sản xuất dẫn đến khó khăn trong việc huy động nguồn lực đóng góp. Bên cạnh đó, với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ sản xuất thấp nên khó vận động người dân sản xuất theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường bằng các mô hình công nghệ cao. Chưa kể việc xây dựng các tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế.

Để đẩy mạnh tiến dộ xây dựng NTM, thời gian tới, huyện tiếp tục huy động nguồn lực đóng góp từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, văn hóa, chợ; thực hiện lộ trình đào tạo đội ngũ cán bộ để thực hiện tiêu chí hệ thống chính trị. “Huyện sẽ xây dựng một số đề án phát triển phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương như: hỗ trợ tái canh cà phê đối với các xã phía Đông và chuyển đổi giống để nâng cao chất lượng cây điều ở các xã phía Tây; vận động người dân thực hiện liên kết sản xuất để phát triển hợp tác xã. Với việc triển khai các giải pháp hữu hiệu, huyện phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn NTM. Hiện tại, huyện đang tập trung nguồn lực để hỗ trợ 2 xã Ia Yok và Ia Hrung đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017”-ông Đào Lân Hưng cho biết thêm.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm