Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cho ý kiến đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, một số thành viên của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 1

Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Vì sao phải sửa đổi Luật Công an nhân dân?

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6 thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 (trừ các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp Tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2019).

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, Luật Công an nhân dân đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để lực lượng Công an nhân dân thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước.

Tổ chức bộ máy các cấp Công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vị trí, việc làm của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an đã được xác định rõ ràng, cụ thể, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 2

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi luật.

Đồng thời, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó chỉ đạo "Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân và pháp luật có liên quan, nhất là Luật Công an nhân dân (sửa đổi)".

"Do đó, việc xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Dự thảo Luật gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung 9 khoản thuộc 5 Điều của Luật Công an nhân dân năm 2018, tập trung 3 chính sách, gồm: hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an; thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân.

Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 3

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Vũ Huy Khánh trình bày báo cáo thẩm tra.

Nhất trí bổ sung 6 vị trí mang hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân

Qua thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, thấy rằng việc sửa đổi một số quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 trong thời điểm hiện nay là cần thiết, nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân, thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Việc sửa luật cũng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, đa số ý kiến Ủy ban nhất trí bổ sung 6 vị trí cấp Tướng như tờ trình và dự thảo Luật (1 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng, 5 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thiếu tướng) vì không vượt quá số lượng cấp Tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Về 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị thuộc Bộ Công an, đa số ý kiến Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội bày tỏ nhất trí để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn tổ chức trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Công an nhân dân. Tuy nhiên cần được đánh giá đầy đủ, toàn diện.

Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 4

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trung đoàn Trưởng được mang hàm Đại tá

Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cũng nhất trí quy định cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với chức vụ Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Bởi theo quy định hiện nay, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị hành chính tương đương cấp quận. Trong khi Luật Công an nhân dân quy định Trưởng Công an quận trực thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội thấy rằng, hiện nay trong Công an nhân dân, cấp Trung đoàn chủ yếu được tổ chức ở các đơn vị chiến đấu hoặc địa bàn trọng điểm (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đây là các đơn vị có tính chất đặc thù, được tổ chức tập trung, tính cơ động và sẵn sàng chiến đấu cao, trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

"Vì vậy, Ủy ban tán thành quy định cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với Trung đoàn trưởng ở các đơn vị", Đại tá Vũ Huy Khánh nêu.

Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 5

Bà Lê Thị Hoà thảo luận tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng là phù hợp

Thảo luận tại phiên họp, bà Lê Thị Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp nhất trí cao việc xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, đánh giá để có giải trình phù hợp, nhất là liên quan các vị trí cấp Tướng; về việc kéo dài độ tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an cũng cần giải trình, đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm sự công bằng, hợp lý.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho rằng, gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 nên sửa Luật là kịp thời để lực lượng Công an nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Chính trị cũng như Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao.

Đi vào các vấn đề cụ thể, ông đồng tình với việc bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng như đề xuất, bởi trong việc thực hiện Nghị quyết số 18,19 của Bộ Chính trị, Bộ Công an là bộ đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, và bộ máy hiện tại đã tinh gọn, giảm đầu mối hơn trước đây rất nhiều.

"Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng là phù hợp, bởi đồng chí ấy là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biệt phái đảm nhiệm, mà theo quy định, Thứ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng", Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông phân tích.

Đề nghị bổ sung vị trí mang cấp hàm ĐẠI TƯỚNG Công an nhân dân  ảnh 6

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Minh Đức thảo luận tại phiên họp.

Cũng đề cập vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, việc điều động, phân công các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh là sự phân công của Đảng.

Luật Công an nhân dân hiện hành không quy định cấp bậc hàm cao nhất cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, nên không thể thăng cấp bậc hàm cho đồng chí giữ chức vụ ấy, mà phải quay trở về vị trí được biệt phái ban đầu là Thứ trưởng (Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an) để thăng cấp bậc hàm. Trong khi, chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh lại quy định rõ trong luật.

Do vậy, cần phải bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh vào dự án Luật này để đảm bảo tính logic của luật, bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị, phân cấp chỉ huy của lực lượng vũ trang.

"Sau này, chúng tôi cũng sẽ tham mưu sửa quy định tương tự trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nêu.

Cần sửa đổi thêm về cơ cấu biên chế, tổ chức, bố trí lại lực lượng Công an nhân dân

Nhất trí cao tính cấp thiết, cơ sở lý luận, khoa học, thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật này và khẳng định rất ủng hộ dự thảo Luật, chủ yếu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần phân tích sâu hơn việc sửa đổi Luật Công an nhân dân năm 2018 nhằm phù hợp với thực tiễn chiến đấu, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ Công an.

Đồng thời đại biểu đề nghị nên chăng cần sửa đổi thêm về cơ cấu biên chế, tổ chức, bố trí lại lực lượng Công an nhân dân ở các cấp cho phù hợp...

Lắng nghe các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, toàn diện tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh, các đại biểu dự phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào dự án Luật.

Đồng thời khẳng định, Cơ quan thẩm tra sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, giải trình các vấn đề, hoàn thiện các báo cáo để trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới...

Link bài gốc: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-nghi-bo-sung-vi-tri-mang-cap-bac-ham-dai-tuong-cong-an-nhan-119230509142227005.htm

Có thể bạn quan tâm

 Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho Công an thị xã An Khê

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho Công an thị xã An Khê

(GLO)- Chiều 31-5, tại trụ sở Công an thị xã An Khê, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an thị xã An Khê, Công an xã Xuân An, công an phường An Phước vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.
Ngoài khôi phục chủ quyền lãnh thổ, Ucraine yêu cầu kế hoạch hòa bình có khu phi quân sự

Ngoài khôi phục chủ quyền lãnh thổ, Ucraine yêu cầu kế hoạch hòa bình có khu phi quân sự

(GLO)-Guardian đưa tin, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mới đây cho biết, kế hoạch hòa bình được coi là có thể chấp nhận được với Kiev khi không chỉ khôi phục chủ quyền lãnh thổ mà còn bao gồm thỏa thuận một khu phi quân sự dài 100-200km giữa biên giới Ukraine và Nga.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

(GLO)-Phát biểu hôm 22/5 tại cuộc họp báo nhân dịp đánh dấu 1 năm ngày nhậm chức, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se khẳng định Seoul "không có bất kỳ ý định thù địch nào với Triều Tiên và sẽ không tìm cách thay đổi bất cứ hiện trạng nào bằng sức mạnh”, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thúc đẩy hợp tác và đối thoại.
Thái Lan nỗ lực xây dựng hòa bình với cộng đồng người Hồi giáo ở cực Nam

Thái Lan nỗ lực xây dựng hòa bình với cộng đồng người Hồi giáo ở cực Nam

(GLO)-Người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Hòa bình của Thái Lan- Đại tướng Wanlop Rugsanoh mới đây cho biết, Chính phủ tiếp theo có trách nhiệm "duy trì tính liên tục và động lực của các cuộc đàm phán" nối lại vào năm ngoái sau hai năm tạm dừng do đại dịch Covid-19 với cộng đồng người Mã Lai bản địa ở cực Nam nước này.
Tuổi trẻ Biên phòng thi đua làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Biên phòng thi đua làm theo lời Bác

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khắc ghi lời dạy của Người, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.