4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để cập nhật các quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90 năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó phải kể đến việc xếp loại viên chức từ 20-8.

Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức năm 2010 , hàng năm, viên chức được đánh giá, xếp loại theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.
 

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật (tiêu chí 1)
Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật (tiêu chí 1)Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng của đối tượng này thay thế cho Nghị định 56 năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung với những tiêu chí cụ thể như sau:

 Trong đó, các tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

- Tiêu chí 1: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật;

- Tiêu chí 2: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

- Tiêu chí 3: Tiêu chí về việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách (chỉ áp dụng với viên chức lãnh đạo);

- Tiêu chí 4: Tiêu chí về mức độ hoàn thành của đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

Riêng mức độ không hoàn thành nhiệm vụ, Điều 15 Nghị định 90 quy định:

Với viên chức không phải quản lý, lãnh đạo:

- Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

- Tiêu chí chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đạt trên 50%;

- Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Với viên chức quản lý, lãnh đạo:

- Đạt các tiêu chí như với viên chức không phải quản lý, lãnh đạo nêu trên;

- Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

- Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trên đây là tổng hợp 4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất áp dụng từ 20-8-2020 căn cứ theo các tiêu chí cụ thể.

Theo LuatVietnam
(Dẫn nguồn NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Sơn Lang tiết kiệm để thoát nghèo

Phụ nữ Sơn Lang tiết kiệm để thoát nghèo

(GLO)- Khi nói về khả năng quản lý tài chính, nhiều người cho rằng không quan trọng bạn làm được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bạn cất giữ được bao nhiêu. Đó cũng là câu chuyện về ý thức tiết kiệm để thoát nghèo của hội viên phụ nữ xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.