.
.

Từ tháng 9: Nhiều quyền lợi của công chức, viên chức sẽ thay đổi

Thứ Năm, 27/08/2020, 10:57 [GMT+7]
.

Nhiều quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.9.2020 theo quy định của Luật Giáo dục.

 

Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9.2020. Ảnh Hải Nguyễn


Cụ thể, thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được thay đổi tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP.

Theo đó, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt sẽ được nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Riêng giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng sẽ nghỉ hè 6 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Giảng viên đại học được nghỉ hè theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Ngoài thời gian nghỉ hè, giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bên cạnh đó, từ ngày 11.9, thời gian làm việc của giảng viên đại học cũng được thay đổi.

Cụ thể, thời gian làm việc của giảng viên đại học trong năm học là 44 tuần tương đương với 1.760 giờ hành chính. So với quy định tại Điều 4, Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT, tổng uỹ thời gian trong năm học vẫn là 1.760 giờ nhưng thời gian làm việc lại được thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ.

Ngoài ra, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên cũng có sự điều chỉnh tăng so với quy định cũ.

Theo đó, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 - 350 giờ chuẩn giảng dạy, tương đương từ 600 - 1.050 giờ hành chính thay vì định mức giờ chuẩn là 270 giờ và thời gian giảng dạy trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định như trước đây.

Đáng chú ý, từ tháng 9.2020, nếu cán bộ, công chức, viên chức là người đứng lên tố cáo tổ chức, cá nhân có sai phạm thì sẽ được bảo vệ vị trí công tác.

Điều này được quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BNV, có hiệu lực từ ngày 5.9.2020.

Cụ thể, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là công chức, viên chức, cán bộ trong thời gian được bảo vệ vị trí công tác trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp:

- Được sự đồng ý của người đó.

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

 

https://laodong.vn/cong-doan/tu-thang-9-nhieu-quyen-loi-cua-cong-chuc-vien-chuc-se-thay-doi-831047.ldo

Theo Quỳnh Anh (LĐO)

.