Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Mang Yang lần thứ VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Ngày 15-6, Đảng ủy Quân sự huyện Mang Yang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra nổi bật là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc

Tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ cấp huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng đạt kết quả tốt, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 1.058 đồng chí, đạt 1,47% dân số, độ tin cậy cao. Phối hợp kết nạp 46 đảng viên trong dân quân tự vệ; nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 29,4% (tăng 2,18% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết). 12/12 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã tham gia cấp ủy cùng cấp, 100% Phó chỉ huy trưởng là đảng viên (tăng 33,33% so với đầu nhiệm kỳ). Giữ vững 12/12 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 100%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chủ trương “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện có hiệu quả phòng, chống, khắc phục, hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ gia đình thương binh, chính sách...

Song song với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện quan tâm lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên; xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế theo Quy định số 104-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương; ban hành đầy đủ hệ thống quy chế, nghị quyết chỉ đạo, triển khai thực tốt các chỉ tiêu xây dựng Đảng đã đề ra; chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; phối hợp tiến hành có hiệu quả công tác phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Các đại biểu tham gia tại Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc
Các đại biểu tham gia tại Hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, phấn đấu có trên 70% công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Phối hợp tư vấn học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, làm chuyển biến toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Có thể bạn quan tâm