Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai được quan tâm triển khai. Việc làm này đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng-chống tham nhũng được tỉnh ta đặc biệt chú trọng. Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy như Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17-2-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí… được chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt được chú trọng đổi mới, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Việc phản ánh, thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm; tuyên truyền các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”. Ảnh: Phan Lài
Công tác tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các chuyên trang, chuyên mục; thường xuyên cập nhật, đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự về lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, trang điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động thông minh. Hàng năm, phóng viên báo, đài tỉnh đã tích cực bám sát cơ sở, theo dõi tình hình, thực hiện hàng trăm tin, bài phản ánh kịp thời những vấn đề, vụ việc tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền nhân rộng những mô hình tiêu biểu, gương điển hình trong xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Tỉnh đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu. Từ năm 2017 đến nay, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 5.270 lớp, hội nghị, đợt tập huấn, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng-chống tham nhũng với 443.284 lượt người tham gia; đã tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang triển khai cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” bằng hình thức trực tuyến, dự kiến kết thúc và tổng kết vào dịp 19-8-2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã biên soạn, cấp phát 147.395 tài liệu tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, trong đó dịch 7.092 tài liệu sang tiếng Jrai, Bahnar. Công tác tuyên truyền trên các trang, cổng thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên được chú ý thực hiện, tạo thêm kênh thông tin nhanh chóng, thuận lợi trong tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì đưa nội dung phòng-chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy, ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục…
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cung cấp thông tin phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp về công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm được chỉ đạo triển khai chặt chẽ, có trọng tâm. Thông qua triển khai các quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc tăng cường nắm bắt tình hình về những vấn đề được dư luận xã hội, báo chí phản ánh, quan tâm, bức xúc, nhất là liên quan đến công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý và phản hồi, làm rõ thông tin.
Việc theo dõi, rà soát, phát hiện và xử lý các nội dung sai phạm liên quan đến công tác thông tin phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên; đã kịp thời đề nghị cải chính, gỡ bỏ các nội dung thông tin phản ánh thiếu khách quan, toàn diện hoặc sai sự thật về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phản bác các hành vi lợi dụng vấn đề phòng-chống tham nhũng, lãng phí để “bôi nhọ” chế độ, chống phá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước hoặc định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực được triển khai thường xuyên, xử lý kịp thời theo đúng quy định.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh chủ trương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy tốt quy chế, chương trình phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong nội bộ, các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, biện pháp, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng của cả nước và trên địa bàn tỉnh; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lợi dụng một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng để chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp.
TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.