Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1211/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18-1-2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao”.

Theo đó, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18-1-2023 của Tỉnh ủy Gia Lai đã đề ra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của tỉnh.

Xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phải đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Đoàn công tác của HĐND huyện Kông Chro giám sát việc sử dụng đất tại một số dự án chăn nuôi trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di

Đoàn công tác của HĐND huyện Kông Chro giám sát việc sử dụng đất tại một số dự án chăn nuôi trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di

Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện kế hoạch gồm: thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được giao đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Hàng năm, trước ngày 31-12, Sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Vùng biên chuyển mình

Vùng biên chuyển mình

(GLO)- Những năm qua, các chương trình, dự án được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.
Điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công: Tạo thuận lợi để các dự án “về đích”

Điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công: Tạo thuận lợi để các dự án “về đích”

(GLO)- Mới đây, HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với 34 dự án nguồn ngân sách địa phương từ năm 2023 sang năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các dự án “về đích”.

Làng Tung giảm nghèo bền vững

Làng Tung giảm nghèo bền vững

(GLO)- Với mong muốn giúp làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.