Gia Lai tăng cường các giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 26-2, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 418/UBND-KGVX về tăng cường các giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 theo Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 8-12-2023 của UBND tỉnh, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,5%.

Gia Lai triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Hà Duy
Gia Lai triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Lao động-Thương binh và Xã hội Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh căn cứ nội dung tại công văn này và Kế hoạch số 3456/KH-UBND của UBND tỉnh để chủ trì, phối hợp thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 đúng quy định.

Đồng thời, các sở, ngành tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động giám sát trong công tác giảm nghèo; cùng với các hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững nhất là các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, các địa phương không đạt tỷ lệ giảm nghèo năm 2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 của địa phương trước ngày 10-3-2024 (đối với các địa phương chưa ban hành kế hoạch; đồng thời gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-3-2024); trong đó, giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo, giảm số hộ nghèo trong năm; hạn chế tối đa số hộ tái nghèo, số hộ nghèo mới phát sinh. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo 2024 phải thiết thực, bám sát thực tiễn của địa phương để có giải pháp cụ thể hỗ trợ cho từng hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; phân công các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, cá nhân,... trực tiếp giúp đỡ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo khắc phục các nguyên nhân nghèo và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng hộ...

Xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) thi công kênh mương nội đồng. Ảnh: Trần Đức

Xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) thi công kênh mương nội đồng. Ảnh: Trần Đức

Tích cực triển khai các phong trào thi đua giảm nghèo. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong công tác giảm nghèo. Chủ động xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án, nội dung, nhiệm vụ triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo ngay từ đầu năm 2024 (kể cả nguồn vốn năm trước đã bố trí nhưng chưa triển khai thực hiện chuyển tiếp qua năm 2024 theo quy định), không để tình trạng cuối năm mới giải ngân nguồn vốn, người dân chậm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo dẫn đến tỷ lệ hộ thoát nghèo thấp, không đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo.

Tại công văn, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên đối với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Lồng ghép thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ nguồn lực giúp người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Công trình "Đèn đường thắp sáng đường quê" thôn Plơi Toan góp phần xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Cựu chiến binh xã Ia Kdăm “gom nắng” thắp sáng đường quê

(GLO)- Thực hiện tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai xã hội hóa lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nhờ việc “gom nắng” thắp sáng đường quê đã giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.