Từ khóa: ô nhiễm

Theo dấu rác độc

Theo dấu rác độc

Những núi rác thải nặng hàng trăm nghìn tấn, những con đường khói độc phủ kín và những ruộng lúa, con kênh đặc quánh nước thải vẫn ngày ngày đầu độc người dân, bất kể ở thành thị hay nông thôn. Bài toán giữa phát triển kinh tế làng nghề với xử lý ô nhiễm dường như chưa có lời giải.