Gia Lai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 237-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra các mục tiêu, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện có chế, chính sách về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực địa phương; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quang cảnh buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cấp ủy, đơn vị, địa phương để thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (hoàn thành trong quý II năm 2024); thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh) tình hình, kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch này theo quy định. Định kỳ hàng năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Chiến thắng Đak Pơ: Ý nghĩa lịch sử trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Chiến thắng Đak Pơ: Ý nghĩa lịch sử trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược

(GLO)- Năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Góp phần làm nên chiến thắng vang dội ấy, cùng với chiến trường cả nước là cú đấm bồi trận chiến Đak Pơ tại Gia Lai trên đường 19-một Điện Biên Phủ ở Liên khu V.

Báo chí tích cực đổi mới, sáng tạo

Báo chí tích cực đổi mới, sáng tạo

(GLO)- Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là nỗ lực chuyển đổi số, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đang tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao được đầu tư đã nâng cao hiệu quả truyền thông và đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng độc giả.

Viết báo để phục vụ Nhân dân

Viết báo để phục vụ Nhân dân

(GLO)- Trong đời làm báo, không ít lần tôi gặp câu hỏi “cắc cớ”, kiểu như: Ông có bao nhiêu tác phẩm viết về Nhân dân, tác phẩm của ông có bao nhiêu phần trăm phục vụ Nhân dân? Nói “cắc cớ” là bởi có tác phẩm nào không phục vụ Nhân dân?

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.