Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long ký ban hành Kế hoạch số 2378/KH-UBND về Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch đặt mục đến năm 2025 có 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá. 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình được thông tin về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh ...).

Áp dụng mã vạch truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm giúp nâng cao giá trị hàng hóa của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất . Ảnh: VŨ THẢO ảnh 1
Áp dụng mã vạch truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm giúp nâng cao giá trị hàng hóa của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất . Ảnh: VŨ THẢO

Cùng với đó, 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số. Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành Phòng họp trực tuyến. Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số. 100% các hệ thống thông tin thuộc Kế hoạch này được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng. Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về Chương trình.

Kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn tỉnh từ năm 2021 đến 2025, gồm 6 nhiệm vụ cụ thể: Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; cổng thông tin thành phần Chương trình; duy trì, nâng cấp Hệ thống phòng họp trực tuyến; bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia; đầu tư/nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn. Đồng thời, đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện như: Chuyển đổi nhận thức; thể chế số; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng các hạng mục hạ tầng công nghệ thông tin và quản trị, vận hành, đào tạo, bảo trì; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; huy động nguồn lực triển khai.

Nguồn vốn triển khai Kế hoạch được bố trí, đảm bảo từ kinh phí thực hiện tại Nội dung số 1, nội dung số 2 thuộc Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 - Dự án 10: “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình ” và Tiểu dự án 4 - Dự án 5: “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo chuyển đổi số trong nông nghiệp

Hội thảo chuyển đổi số trong nông nghiệp

(GLO)- 

Sáng 19-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp Gia Lai”. Tham dự hội thảo có bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; một số đơn vị viễn thông cùng các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Gia Lai xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học

Gia Lai xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học

(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2468/UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 67-CTr/TU ngày 31-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Thời hạn báo cáo đề xuất kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-10-2023.