Từ khóa: đào tạo nghề

Đak Đoa quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Đak Đoa quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm

(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Công tác này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Vực dậy sau “cú sốc” hồ tiêu-Kỳ cuối: Tiếp sức cho vùng “thủ phủ” hồ tiêu phát triển bền vững

Vực dậy sau “cú sốc” hồ tiêu-Kỳ cuối: Tiếp sức cho vùng “thủ phủ” hồ tiêu phát triển bền vững

(GLO)- Để tiếp sức cho người dân ở “thủ phủ” hồ tiêu Chư Sê, Chư Pưh vực dậy sau cú sốc làm kiệt quệ về kinh tế, chính quyền các địa phương và các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã có những chính sách, định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cây trồng, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định.

Trường Cao đẳng Nghề số 21: Địa chỉ tin cậy của học viên

Trường Cao đẳng Nghề số 21: Địa chỉ tin cậy của học viên

(GLO)- Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) có nhiệm vụ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và người lao động trên địa bàn đứng chân. Cùng với đó, nhà trường còn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tập huấn, đào tạo nghề cho cán bộ và người dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khi có yêu cầu. Những năm qua, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy của học viên.
Pleiku có 4.224 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Pleiku có 4.224 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Ngày 27-11, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” TP. Pleiku (viết tắt Đề án 61) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thanh niên Đak Đoa cải thiện đời sống nhờ học nghề

Thanh niên Đak Đoa cải thiện đời sống nhờ học nghề

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và thu nhập ổn định.
Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, hoạt động này luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân.