Từ khóa: lao động nông thôn

Đak Đoa quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Đak Đoa quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm

(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Công tác này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đau đáu đưa công nghệ tiên tiến về quê hương

Đau đáu đưa công nghệ tiên tiến về quê hương

“Ngày nào đó, anh về lại quê, xây dựng nhà xưởng, tạo công ăn việc làm, giúp người trong làng có cuộc sống tốt hơn” - anh Nguyễn Thanh Mỹ hứa với vợ tương lai là Bùi Thị Nhàn khi cả hai cùng làm phục vụ cho một nhà hàng nổi tiếng tại Canada vào những năm 1982. 
Tăng tốc giải ngân vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn

Tăng tốc giải ngân vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn

(GLO)- Đầu tháng 11-2023, Trung ương đã bổ sung thêm 280 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai để cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Thanh niên Đak Đoa cải thiện đời sống nhờ học nghề

Thanh niên Đak Đoa cải thiện đời sống nhờ học nghề

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và thu nhập ổn định.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu xã hội

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu xã hội

(GLO)- Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu xã hội nhằm cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.