Từ khóa: chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Gia Lai 24h: Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai 24h: Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Kbang “tiếp sức” cho hộ nghèo an cư

Kbang “tiếp sức” cho hộ nghèo an cư

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều hộ người DTTS khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.

Đak Dwe ngày mới

Đak Dwe ngày mới

(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, đời sống của dân làng Đak Dwe (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) đã thay đổi từng ngày.

Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

(GLO)- Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

PC Gia Lai: Đảm bảo cấp điện kịp thời, ổn định

PC Gia Lai: Đảm bảo cấp điện kịp thời, ổn định

(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã kịp thời đưa điện lưới về vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, cải thiện đời sống người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.