Từ khóa: an cư lạc nghiệp

An cư lạc nghiệp với chung cư

An cư lạc nghiệp với chung cư

Chỉ khi việc thi hành pháp luật được tiến hành nghiêm túc và thông suốt thì người dân mới thực sự 'an cư lạc nghiệp' với chung cư - mô hình nhà ở hiện đại và là tất yếu trong bối cảnh đất chật người đông.
Ia Grai giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Ia Grai giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ 34 hộ DTTS nghèo xây dựng nhà ở, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Thông điệp tháng 5

Thông điệp tháng 5

Cả nước có trên 52 triệu người lao động, trong đó công nhân lao động chỉ chiếm 14% dân số, chiếm 27% lực lượng lao động, nhưng tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội.
"An cư lạc nghiệp" cho người di cư tự do bài toán khó giải

"An cư lạc nghiệp" cho người di cư tự do bài toán khó giải

Tình trạng di cư tự do (DCTD) đã và đang gây ra áp lực lớn ở các tỉnh Tây Nguyên từ việc gia tăng nạn phá rừng đến nảy sinh các vấn đề xã hội khác. Đến nay, vẫn còn khoảng gần 10.000 hộ dân DCTD vào khu vực Tây Nguyên chưa được định canh, định cư. Việc ổn định cuộc sống cho số hộ dân trên ước tính cần hàng nghìn tỉ đồng mà các tỉnh Tây Nguyên khó có khả năng thực hiện.