Từ khóa: giáo dục Việt Nam

Khi học phí tăng...

Khi học phí tăng...

Nghị định 97/2023/NĐ-CP về những vấn đề liên quan tài chính và học phí cho giáo dục vừa được Thủ tướng ký ban hành, tháo gỡ phần nào khó khăn cho các cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục đại học (ĐH) và giáo dục nghề nghiệp.
Thách thức và cơ hội

Thách thức và cơ hội

Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa đang được thực hiện. Ban đầu, xã hội vui mừng cho rằng sẽ là thông thoáng, cởi mở tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà giáo tâm huyết với giáo dục (GD) nỗ lực biên soạn sách tốt nhất cho giáo viên (GV), học sinh (HS) lựa chọn để giảng dạy, học tập đạt kết quả cao nhất theo mục tiêu chương trình GD quốc gia.