Gia Lai: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Công thương tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2022. 
Theo kế hoạch, Sở Công thương phối hợp với các sở, ban ngành liên quan; các cơ quan báo chí thực hiện rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp về UBND tỉnh, Bộ Công thương; phổ biến các quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp qua các hình thức: đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công thương, trên báo chí; thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm và công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm của các đơn vị hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tố cáo về các hình thức đa cấp biến tướng tại địa phương cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Xây dựng phóng sự, chuyên đề ghi nhận các sự kiện tổ chức tuyên truyền pháp luật về bán hàng đa cấp; xây dựng video chuyên đề tham gia cuộc thi "Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương".
HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm