.
.

Gia Lai: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Chủ Nhật, 08/08/2021, 12:36 [GMT+7]
.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Kế hoạch số 1082/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (PTĐC) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 
 
Việc thực hiện Đề án sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo PTĐC, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh  theo PTĐC, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh  theo PTĐC. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương thường xuyên rà soát phát hiện tổng hợp những khó khăn vướng mắc, chồng chéo, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo PTĐC để kịp thời kiến nghị Bộ Công thương trình cấp thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Phổ biến kịp thời các quy định mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo PTĐC. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật khi thực hiện hoạt động kinh doanh theo PTĐC tại địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức của sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo PTĐC. Phối hợp thanh tra, kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo PTĐC, công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm. Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về các hình thức đa cấp trá hình tại địa phương. 
 
Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo PTĐC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý vi phạm. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo PTĐC. Phát hiện và xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh theo PTĐC khi chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa được xác nhận bán hàng đa cấp... Công an tỉnh thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo PTĐC, phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh trái phép. Tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị điều tra khởi tố các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo PTĐC trái quy định pháp luật... Sở Y tế thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh theo PTĐC các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và sản phẩm khác thuộc phạm vi quản lý, hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, chú trọng kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp... 
 
Cục Thuế tỉnh lồng ghép thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo PTĐC, công khai thông tin kịp thời chính xác, khách quan theo đúng quy định về kết quả thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh theo PTĐC. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo PTĐC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh các mặt hàng này theo PTĐC. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chỉ đạo triển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo PTĐC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh sinh viên, người cao tuổi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số nắm vững các hành vi có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo PTĐC trái phép để phòng tránh. 
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo PTĐC cho người dân tại địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo PTĐC, chủ động phát hiện các kinh doanh theo PTĐC trái phép, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Kiểm tra giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn. 
 
THANH NHẬT
 
.