Bộ Công thương trả lời cử tri về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời cử tri của Bộ Công thương liên quan đến việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

BỘ CÔNG THƯƠNG

Kiến nghị:

Đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Trả lời:

Ngày 14-11-2022, Bộ Công thương đã có Công văn số 7214/BCT-CTĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí NTM và NTM nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22-6-2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

2. Đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BCT ngày 28-9-2022 về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

3. Đã ban hành Công văn số 6494/BCT-CTĐP ngày 21-10-2022 về việc hướng dẫn một số nội dung Bộ Công thương được phân công, cụ thể: (i) “Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; các chợ trung tâm, chợ đầu mối”; (ii) “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn gắn với việc đáp ứng các tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và đáp ứng nhu cầu thị trường”.

4. Đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 7-11-2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (lồng ghép hướng dẫn nội dung “Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan” tại Chương IV của Quyết định).

5. Đối với chỉ tiêu “6.2. Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm” thuộc tiêu chí số 6 về kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025; chỉ tiêu “6.3. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2, hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định” thuộc tiêu chí số 6 về kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, các nội dung đã được quy định đầy đủ, rõ ràng tại các văn bản pháp luật có liên quan (chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại TCVN 11856:2017 chợ kinh doanh thực phẩm; chợ hạng 2 tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP; trung tâm thương mại tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM về quy chế siêu thị, trung tâm thương mại). Theo đó, Bộ Công thương không ban hành hướng dẫn thêm đối với các chỉ tiêu nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Đậu đỗ ô tô cũng cần có văn hóa

Đậu đỗ ô tô cũng cần có văn hóa

(GLO)-

Trước khi có những quy định hợp tình, hợp lý của nhà chức trách, vấn đề tôi muốn trao đổi gọn lại là việc đậu đỗ ô tô nói chung, đậu đỗ xe trên vỉa hè, trước mặt nhà của người khác cũng cần có văn hóa.

UBND huyện Chư Prông thông tin về việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc ở trường TH và THCS Phan Bội Châu

UBND huyện Chư Prông thông tin về việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc ở trường TH và THCS Phan Bội Châu

(GLO)- Huyện Chư Prông vừa có báo cáo số 255/BC-UBND gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc xác minh, xử lý thông tin giáo viên trường TH và THCS Phan Bội Châu (xã Ia Bang) bất bình trước việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc và chi trả chưa đầy đủ số tiền thừa giờ.