GIA HƯNG

GIA HƯNG

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phú Thiện huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Phú Thiện huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh cộng với nguồn đóng góp của người dân, huyện Phú Thiện đã từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn.
Ia Grai giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Ia Grai giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ 34 hộ DTTS nghèo xây dựng nhà ở, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng: “Lợi ích kép”

Giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng: “Lợi ích kép”

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng cho nhóm hộ và cộng đồng dân cư, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.