Từ khóa: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

(GLO)- Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Bộ Công thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Vĩnh Long phấn đấu là tỉnh phát triển toàn diện, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc

Vĩnh Long phấn đấu là tỉnh phát triển toàn diện, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc

(GLO)- Đến năm 2050, Vĩnh Long là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững, có trình độ phát triển khá so với cả nước;… các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa được bảo tồn, tôn tạo và phát huy; quốc phòng và an ninh được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.
Tỉnh Thái Bình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến

Tỉnh Thái Bình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến

(GLO)- Thái Bình sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.