Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri về kiến nghị thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường và chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về việc tách thửa đối với từng loại đất; bố trí kinh phí mua vắc xin phòng-chống bệnh lở mồm long móng. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trả lời vấn đề trên.

*Cử tri huyện Đak Pơ

Kiến nghị:


Hiện nay, việc thực hiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 9-1-2020 của UBND tỉnh quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Tại điểm c khoản 3 Điều 1 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND quy định không điều chỉnh tách thửa đối với các thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian qua, trường hợp người sử dụng đất thuộc các khu quy hoạch phân lô đã được phê duyệt này liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Đak Pơ đề nghị tách thửa đất (việc tách thửa đất đảm bảo điều kiện diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại Điều 4 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND) nhưng không thực hiện việc tách thửa được. Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện quyền của người sử dụng đất, đề nghị UBND tỉnh trả lời cụ thể việc các thửa đất thuộc khu quy hoạch phân lô đất ở nêu trên, có được phép tách thửa theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND không.

Kết quả giải quyết:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản để hướng dẫn quy trình, thủ tục của việc tách thửa đất theo quy định của pháp luật đối với kiến nghị của huyện Đak Pơ nói riêng và cử tri các huyện, thị xã, thành phố có liên quan nói chung. Thời gian hoàn thành việc giải quyết kiến nghị cử tri trước 1-8-2022.

*Cử tri huyện Đức Cơ

Cử tri huyện Đức Cơ đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí mua vắc xin phòng-chống bệnh lở mồm long móng để cấp cho các địa phương triển khai thực hiện.
Cử tri huyện Đức Cơ đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí mua vắc xin phòng-chống bệnh lở mồm long móng để cấp cho các địa phương triển khai thực hiện. Ảnh minh họaKiến nghị:

Theo quy định tại Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng-chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025” và Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 28-12-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phòng-chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đảm bảo kinh phí mua vắc xin phòng-chống bệnh lở mồm long móng, nhằm đạt tỷ lệ tiêm vắc xin cho tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng. Tuy nhiên, tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 24-12-2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 thì UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho ngân sách cấp huyện bảo đảm kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng đối với đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng. Hiện nay, ngân sách huyện còn hạn hẹp, nên không thể cân đối mua vắc xin phòng-chống bệnh, để đảm bảo tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi. Do đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí mua vắc xin phòng-chống bệnh lở mồm long móng để cấp cho các địa phương triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết:

Trên cơ sở Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 24-12-2021 của UBND tỉnh, ngày 3-2-2022, UBND dân huyện Đức Cơ đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2022. Theo đó, UBND huyện Đức Cơ phê duyệt kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng trâu bò (2 type O, A) năm 2022 là: 420,42 triệu đồng. Căn cứ các văn bản của UBND huyện Đức Cơ: Quyết định số 1207/QĐ- UBND ngày 12-5-2022 về việc phê duyệt dự toán hỗ trợ tiêm phòng vắc vin, hóa chất tiêu độc khử trùng năm 2022 và Công văn số 628/UBND-KT ngày 31-3-2022 về việc phân khai nguồn sự nghiệp nông nghiệp, khuyến nông. Theo đó, UBND huyện Đức Cơ phân bổ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để mua vắc xin lở mồm long móng (2 type) với số tiền: 153,972 triệu đồng. Kinh phí còn lại chưa bố trí: 266,448 triệu đồng (= 420,42 triệu đồng - 153,972 đồng). Căn cứ Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 24-6-2022 của UBND huyện Đức Cơ về việc báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 thì nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022: 7.669 triệu đồng, đã chi 6 tháng đầu năm 925,64 triệu đồng, còn lại 6.743,36 đồng.

Do đó, đề nghị UBND huyện Đức Cơ bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách huyện để chi mua vắc xin lở mồm long móng 2022 đối với khoản kinh phí còn lại chưa bố trí.

* Tuy nhiên do thời gian ngắn, quá trình kiểm tra và nghiên cứu xử lý mới chỉ là bước đầu; để giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Đức cơ nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung, UBND tỉnh ghi nhận và có chỉ đạo rà soát và xử lý phù hợp trong thời gian tới.


GLO

 

Có thể bạn quan tâm

Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Bạn muốn nghỉ 5 ngày hay 2 ngày?

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Bạn muốn nghỉ 5 ngày hay 2 ngày?

(GLO)- 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. Nhiều ý kiến ủng hộ song cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng vẫn nên nghỉ 2 ngày theo quy định. Ý kiến của bạn thì sao?