Từ khóa: TP HCM

Nghịch lý cung - cầu lao động

Nghịch lý cung - cầu lao động

Cũng như năm trước, sau Tết Nguyên đán năm nay, tình hình cung - cầu lao động tại Bình Dương và TP HCM lại có những diễn biến mới, nhất là tình trạng khó tuyển lao động ở nhiều nhà máy, khu công nghiệp.