Từ khóa: huyết áp cao

6 triệu chứng báo động huyết áp cao nghiêm trọng

6 triệu chứng báo động huyết áp cao nghiêm trọng

Một trong những điều nguy hiểm nhất của tăng huyết áp - hay huyết áp cao - là người bệnh có thể không biết mình mắc bệnh. Có đến gần 1/3 số người bị huyết áp cao không biết điều này. Bởi vì huyết áp cao không có bất kỳ triệu chứng nào trừ khi nó rất nghiêm trọng.