Gia Lai công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về công bố danh mục gồm 3 thủ tục hành chính mới, 2 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, UBND tỉnh công bố 3 thủ tục hành chính mới, gồm: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.0119) có thời hạn giải quyết trong 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.011938) có thời hạn giải quyết trong 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.011939) có thời hạn giải quyết trong 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Cả 3 thủ tục nói trên, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy Sở Khoa học và Công nghệ); địa chỉ số 69 Hùng Vương, TP. Pleiku.

Đồng thời, UBND tỉnh công bố 2 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gồm: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (1.003542.000.00.00.H21); cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (2.001483.000.00.00.H21).

Cùng với đó, UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính mới ban hành nói trên gồm: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.0119); cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.011938); thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (1.011939).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ theo quy định.

Có thể bạn quan tâm